Nyhed fuld visning
 
 
Ny rekord i genbrugsværdierPrint denne side
E-mail denne side
Indtægterne fra salg af genbrugsmaterialer fra genbrugsstationerne slog ny rekord i 2011, og Vestforbrænding kan nu returnere et overskud på 65,6 millioner kroner til kommunerne for salg af jern, kabler, pap og papir.

I det seneste år er indtægterne fra salg af genbrugsmaterialer steget støt, selv om udviklingen i mængder ikke har fulgt samme kurve. Således steg indtægterne fra salg af jern, kabler, pap og papir fra genbrugsstationerne fra 2010 til 2011 med 27 %, mens den samlede mængde af de fire affaldstyper kun steg med 8 % i samme periode.

Mængden af affald er faldet flere år i træk på grund den økonomiske krise og det deraf følgende fald i forbruget, men med stigningen på 8 % ser det ud til, at kurven er knækket.
 
"Den primære grund til vores stigende indtægter fra salg af genbrugsmaterialer er de høje priser på især papir og metal. Nu kan vi også konstatere en stigning i mængderne af affald til genanvendelse, og hvis det er udtryk for, at danskernes økonomi generelt er ved at blive bedre, er det jo en glædelig nyhed," udtaler Vestforbrændings direktør Ivar Green-Paulsen.
 
Vestforbrænding arbejder hele tiden sammen med de 19 ejerkommuner for at øge mængderne af affald til genbrug.
 
"På den ene side har vi fokus på at forbedre effektiviteten i indsamling af affald både i husstandene og på genbrugsstationerne. På den anden side afprøver vi hele tiden nye metoder til at forbedre kvaliteten af affaldet og samtidig afsøge markedet for nye afsætningsmuligheder for genbrugsmaterialer," siger Ivar Green-Paulsen.
 
Vestforbrænding har gennem de senere år kunne konstatere en øget interesse fra virksomheder, som er interesserede et samarbejde om at forbedre udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.
 
"Vores ejerkommuner i fuld gang med at udvikle indsamlingsordningerne til affald, f.eks., med etablering af helt andre typer genbrugsstationer end vi har set hidtil og med mere sortering af affald ved husstandene. Samtidig har vi et marked, der både kan se de miljømæssige og de økonomiske fordele ved genbrug. Og så er det jo dejligt, at vi samtidig kan fortælle borgerne, at det faktisk kan betale sig at sortere til genbrug," slutter Ivar Green-Paulsen.
 
Indtægterne fra genbrugsmaterialer stammer fra salg af jern, kabler, pap og papir, der er indsamlet på de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings 19 ejerkommuner. Overskuddet fra salget returneres til kommunerne to gange årligt.