Matomo noscript

I affald til halsen | Vestforbrænding
Elever på rundvisning på Vestforbrænding, iført gule refleksveste og sikkerhedshjelme
Mellemtrin

I affald til halsen

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for dette forløb, hvor eleverne i 4.-6. klasse arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald.

Vi kommer omkring vores stigende ressourceforbrug og ser på, hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Vi dykker bl.a. ned i begreberne genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi. Undervisningen er relateret til elevernes hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med noget af det affald, de sorterer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet. Ved hjælp af øvelser, hvor eleverne får affald i hænderne, kan vi sammen tale om, hvordan vi kan forebygge affald.

Med udgangspunkt i affaldshierarkiet erfarer eleverne, hvad der kendetegner affald, der tilhører de forskellige behandlingsformer:

 • Genbrug
 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponi

Rundvisning på anlægget

Eleverne bliver gennem en rundvisning på kraftvarmeværket bevidste om, at det affald der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces der også genererer affald.

Læringsmål for forløbet:

 • Eleverne har kendskab til forskellige råstoffer og materialer fra naturen og kan identificere, hvordan disse indgår i almindelige produkter.
 • Eleverne har viden om egenskaber ved forskellige råstoffer og materialer, samt hvordan disse indgår i naturlige og menneskeskabte kredsløb.
 • Eleverne kan beskrive processer fra råstof til færdigt produkt og fra produkt til ressource.
 • Eleverne har viden om enkle produktionskæder.
 • Eleven har viden om, hvordan produktion påvirker naturgrundlaget.

Praktiske oplysninger

Husk at melde afbud senest 7 hverdage før besøget. Skriv til [email protected] eller ring på 44857111 alle hverdage fra kl. 7.30-12.

Ved akut opstået afbud eller forsinkelser på dagen, ring på 44857000.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du og din gruppe er bekendt med og overholder nedenstående sikkerhedsregler, når I besøger Vestforbrænding:

 • I skal altid følge de anvisninger, som I får af jeres formidler eller andre ansatte på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle bære sikkerhedsvest og -hjelm, som udleveres på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle kunne gå op og ned ad trapper til 4. sal. Rundvisningen er således ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj anbefales.
 • Benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding. Det er ikke tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne.
 • Gravide frarådes at færdes på værket.
 • Det er forbudt at ryge på Vestforbrænding i Glostrup.
 • Det er altid lærernes ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget og følger anvisninger fra formidlere eller andre ansatte.

Medbring en liste over elevernes og lærernes fornavne samt skolens navn og telefonnummer.

Hent gratis undervisningsmateriale her.

Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44857111 eller e-mail [email protected].

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Åbningstider på telefonen er kl. 7.30-12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bruge hjælp til din booking eller har spørgsmål.