Matomo noscript

Om os | Vestforbrænding
Vestforbrænding Glostrup Anlæg Sommer

Om os

Vi får det bedste ud af dit affald og giver god energi videre.

Vi er Danmarks største affalds- og energiselskab og er ejet af 19 sjællandske kommuner. Vi modtager affald fra virksomheder og en million borgere - og arbejder dagligt for, at affaldet bliver behandlet bedst muligt med omtanke for klima og miljø. Størstedelen af affaldet bliver afsat til genanvendelse. Resten bliver brændt på vores anlæg i Glostrup og udnyttet til at producere el og fjernvarme, som vi primært distribuerer via eget fjernvarmenet.

Vi er ca. 450 medarbejdere fordelt på flere lokationer. De fleste arbejder i hovedsædet i Glostrup, hvor forbrændingsanlægget ligger. Vi har også kolleger på Lyngby Kraftvarmeværk, i Høje-Taastrup og i Frederikssund, hvor vi omlaster affald. Vi har medarbejdere på ni ud af de 23 genbrugsstationer.

Vestforbrænding 2023

Omsætning
millioner kroner
Produktion af fjernvarme
enfamiliehuses varmeforbrug
Fjernvarmerør
kilometer
Affald til forbrænding
ton
Affaldsindsamling fra
kunder

Alle tal er fra Vestforbrænding i 2023.

Organisation

Lastbil med affald, foran vejeboden

Vores historie

Der er sket meget siden Vestforbrænding blev bygget i 1970, og alt affaldet blev læsset direkte ind i ovnen. I dag er genanvendelse øverst på dagsordenen, og restaffaldet bliver udnyttet til grøn fjernvarme til flere tusinde kunder. Læs om udviklingen. 

Vedtægt

Vestforbrændings vedtægt er trådt i kraft pr. den 8. marts 2012. Kortbilaget vedr. Københavns Kommune har dog først haft virkning fra den 25. juni 2012, jf. § 4, stk. 4, § 6, stk. 3, § 8, stk. 1, § 16, stk. 3 og § 19, 4.

Nyheder om Vestforbrænding