Matomo noscript

Indkøbs- og udbudspolitik | Vestforbrænding
Arbejder i sikkerhedstøj og hjelm, ved fjernvarmerør

Indkøbs- og udbudspolitik

Vestforbrænding betragter indkøb og udbud som et strategisk indsatsområde. Når vi indgår aftaler, arbejder vi på at skabe størst mulig værdi for os, vores samarbejdspartnere og samfundet. Som offentligt selskab er vi forpligtet til at efterleve EU's udbudsregler og øvrige offentlige bestemmelser for indkøb og udbud. Her på siden får du et overblik over reglerne.

Målsætning for indkøb og udbud

På det indkøbs- og udbudspolitiske område er vores målsætning at sikre effektivitet, kvalitet og brugbare løsninger til de bedste priser og med lave total- og transaktionsomkostninger. Vi har fokus på innovation og udvikler løsninger, der bedst muligt understøtter forretningen som helhed og den fremtid, vi går i møde. Dertil fremmer vi bæredygtighed og grønne teknologier samt stiller krav til sociale og miljømæssige forhold.

Krav til leverandører

Som leverandør til Vestforbrænding har du ansvaret for at kende de love og regler, der gælder på området for den ydelse, du skal levere. Vi er et §60-selskab i Kommunestyrelseslovens forstand og er dermed underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.
Læs regler for eksterne leverandører vedrørende arbejdsmiljø og miljø (PDF), ved arbejde for Vestforbrænding, og læs mere om regler og sikkerhed om adfærd på Vestforbrænding.

Vi er derudover som offentligt selskab forpligtet til at foretage indkøb i overensstemmelse med Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudsloven.
Ved levering af varer og tjenesteydelser, skal Vestforbrændings standardbetingelser (PDF) overholdes.

Udbudsportalen

På Udbudsportalen finder du vejledninger og meget andet vedrørende det offentliges håndtering af indkøb og udbud samt din rolle som tilbudsgiver i forbindelse med offentlige udbud. Se mere på udbud.dk.

Fakturering til Vestforbrænding

Der gælder særlige regler, når du sender fakturaer til offentlige virksomheder som Vestforbrænding. Det betyder, at vi kun accepterer fakturaer fra danske leverandører, som er i OIOXML-format.

Når du sender fakturaen til os, skal det foregå elektronisk, og du skal angive dit referencenummer. Fakturaen skal derudover indeholde et indkøbsnummer, så fakturaen bliver sendt til den rette godkender og kommer på den rigtige sag. Leverandører modtager indkøbsnummeret fra Vestforbrænding i forbindelse med indgåelse af en aftale/kontrakt med os. Du kan læse mere om fakturering på virk.dk.

Vestforbrændings EAN-nummer er: 5798009042118

Hvis du har spørgsmål til fakturering, er du velkommen til at kontakte Regnskab på telefon: 44857102.