Matomo noscript

Årsrapport | Vestforbrænding
Sol og sø spejling af affaldsenergianlægget i søen

Årsrapport

Her finder du seneste årsrapport for I/S Vestforbrænding. 

Frederikssund genbrugsstation, med fraktionsskilt til udendørs og malet træ

Årsrapport 2023

2023 blev endnu et spændende og begivenhedsrigt år i Vestforbrænding. En af de helt store milepæle var, at der blev indgået kontrakter på første etape af Varmeplan 2023. Det første spadestik blev taget i Herlev Kommune den 31. januar 2024. Siden er gravearbejdet startet i hele syv af Vestforbrændings 19 ejerkommuner. 

På affaldsområdet er ambitionerne fortsat høje. I samarbejde med kommunerne lykkedes det igen at øge andelen af affald til genanvendelse og mængden til genbrug – og at komme i mål med Ressourcestrategien. 

Vestforbrænding 2023

Omsætning
millioner kroner
Produktion af fjernvarme
enfamiliehuses varmeforbrug
Fjernvarmerør
kilometer
Affald til forbrænding
ton
Affaldsindsamling fra
kunder

Alle tal er fra Vestforbrænding i 2023.