Fjernvarmerør i solskin

Grøn fjernvarme til flere

I 2030 vil vi levere næsten dobbelt så meget fjernvarme som i 2021. Målsætningen er at erstatte 30.000 gas- og oliefyr og på den måde bidrage til at udfase fossile brændsler.

Varme til 30.000 nye kunder

Frem mod 2030 udvider vi fjernvarmenettet betydeligt og sikrer, at langt flere borgere kan få en billig og klimavenlig varmeforsyning. Udvidelsen er i første omgang planlagt til at omfatte kommunerne Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Furesø og Herlev. Udbygningen af fjernvarmenettet vil på sigt også omfatte andre kommuner, herunder Egedal og Frederikssund.

Overskudsvarme i fjernvarmenettet

Hver dag går store mængder varme fra anlæg i industrien tabt, f.eks. i datacentre, på hospitaler og spildevandsanlæg. Det kan vi forhindre ved at lede varmen ud i vores fjernvarmenet og erstatte opvarmning med gas og olie. Vi kan også udnytte den store mængde overskudsvarme, vi får fra det CO2-fangstanlæg, vi planlægger at bygge inden 2030. Det skal sikre, at vi kan fange op mod 500.000 ton CO2 om året.

Cirka halvdelen af de 30.000 udfasede olie- og gasfyr kan dækkes med affaldsbaseret fjernvarme – den andel halvdel gennem overskudsvarme.

Fjernvarme termostat i hjem

Fjernvarme

Hvornår kan du få fjernvarme, hvad koster det, og hvordan bliver det produceret? Få mere at vide om fjernvarme fra Vestforbrænding.