Radiator fødder stikker ud under dyne på et værelse

Alt om fjernvarme

Denne side er til dig, der overvejer at få fjernvarme og gerne vil blive klogere på, hvordan det er at være fjernvarmekunde hos Vestforbrænding. Dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme. 

Har fjernvarme

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Her kan du se om og hvornår fjernvarmen kommer til dit område. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt i dit område. Det sker ca. et år før, du kan blive koblet på.

Du kan også skrive dig op til at blive informeret, når der er relevant information om fjernvarme i dit område.

Fordele ved fjernvarme

Som kunde hos os, får du varme til yderst konkurrencedygtige priser, fordi du bliver del af et fællesskab. Vestforbrænding har over de seneste mange år haft stabilt lave priser, og ifølge Energitilsynet er vi blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen.

Derudover er Vestforbrænding en kommunal virksomhed, og vi må derfor ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalget bliver brugt til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter.

Hvis du siger ja til fjernvarme, når vi er i dit område, så skal du kun betale 15.000 kroner* for at få lagt stikledningen i jorden ind til dit hus. Siger du nej tak i første omgang, men ønsker at komme på senere hen, så er prisen 45.000 kroner.

Prisen indeksreguleres årligt 1. januar

Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen.

Dit forbrug bliver automatisk aflæst af Vestforbrænding via den måler, vi sætter op hos dig. Du kan desuden følge dit forbrug online.

Fjernvarmeveksleren er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt. Hvis du vælger model A, standardaftalen, så ejer vi din fjernvarmeenhed i huset og står for alt installation og vedligehold.

Vores varmeforsyning er meget sikker, og der er stort set aldrig driftstop. Affald bliver genereret hver dag året rundt, og der er derfor altid affald til forbrænding og dermed til varmeproduktion.

Fjernvarme er en velafprøvet teknologi og en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens grønne energikilder. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen.

Vestforbrænding udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding til at producere fjernvarme, og løser dermed to miljøudfordringer - affald og varme – på én gang. Når vi udvider fjernvarmenettet kommer vi til at supplere affaldsvarmen med overskudsvarme fra virksomheder og rensningsanlæg - men sol og vind kan også for eksempel supplere varmeforsyningen.

Når det er skrevet, så udleder affaldsforbrænding CO2. Derfor arbejder Vestforbrænding på at etablere et CO2-fangstanlæg inden 2030. Det betyder, at fjernvarmen fra Vestforbrænding på sigt kan blive CO2-neutral. Varmen er baseret på energiformer, som kan sikre en stabil og lav varmepris nu og fremover.

Fjernvarme Fra Vestforbrænding video

Når du overvejer fjernvarme

Spørgsmål og svar, når du overvejer fjernvarme

Her på hjemmesiden kan du søge på din adresse og se hvilken hvilken etape, du kan få fjernvarme i. Fjernvarme tager tid, men vi kontakter dig ca. et år før med et tilbud. Indtil da, kan du tilmelde dig nyt om fjernvarme.

Det er der fire væsentlige grunde til:

  1. Det er billigt, og vi har haft stabile og lave priser i de seneste mange år
  2. Det er nemt. Du skruer op og ned for termostaten. Vi klarer resten.
  3. Det er fremtidssikret og stabilt - og forskellige grønne energiformer kan supplere affaldsvarmen fremover.
  4. Det er klimavenligt, og du sparer CO2. Senest 2030 er det målet, at vi kan begynde at fange CO2 fra anlægget, og fjernvarmen bliver dermed klimaneutral.

Hvis dit naturgasfyret går i stykker, mens du venter på fjernvarmen, kan du låne et genbrugsfyr.

Du står selv for at hente og installere det brugte fyr. Genbrugsordningen kan bruges af alle, der opfylder følgende krav:

  • Du er gaskunde og har adresse i et fjernvarmegodkendt område
  • Du har underskrevet en tilslutningserklæring om at overgå til fjernvarme fra Vestforbrænding
  • Du anvender en autoriseret VVS-installatør til installation og idriftsættelse

Skriv til kundeservice@vestfor.dk

Vestforbrændings varmeproduktion kommer fra forbrænding af affald indsamlet i vores 19 ejerkommuner. På de koldeste dage supplerer vi med naturgas, og i alt bliver til ca. 5 % . Når vi udbygger fjernvarmenettet, skal varmeproduktionen udbygges med overskudsvarme fra bl.a. industri og spildevandsanlæg. Derfor kommer gasandelen ikke til at stige.

Hvis du tilslutter dig fjernvarme fra start i en kampagneperiode, koster det 15.000 kroner* inklusiv moms (2023-priser) for en stikledning til dit hus på op til 50 meter. Herefter 2.500 kr. per ekstra meter inkl. moms.

Kommer du først på senere bliver det væsentligt dyrere, ca. 45.000 kroner, fordi vi skal have graveholdet ud igen.

Herefter kan du betale et abonnement på 3.500 kr. om året, så du slipper for selv at købe en fjernvarmeunit til ca. 40.000 kr. og derudover betale for løbende vedligehold. For et standardhus på 130 kvm bliver den årlige udgift cirka 15.500 kroner inklusiv forbrug. 

Prøv vores prisberegner og se, hvad du kan spare ved at skifte til fjernvarme.

Bor du i et område, hvor der allerede er fjernvarme, skal du kontakte os for at få en pris på en stikledning. Skriv til: kundeservice@vestfor.dk

*Prisen indeksreguleres årligt 1. januar.

Du kan kun få fjernvarme, hvis dit hjem eller din virksomhed ligger i et område, der er godkendt til fjernvarme. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt i dit område. Det sker ca. et år før, du kan blive koblet på.

Nej. Af hensyn til drift af fjernvarmenettet, skal der være forbrug på ledningen indenfor et halvt år, ellers risikerer vi, at vores net ruster væk pga. urenheder, der samler sig i rørene.

Du kan godt blive koblet på fjernvarmen senere, men det er med risiko for, at tilslutningsprisen vil være højere, og tidshorisonten for udførsel af gravearbejde mv. er ubekendt. Vi vil derfor altid anbefale, at du bliver koblet på, når vi er i dit område.

Vi graver cirka én meter bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi reetablerer din have og forlader området, som det så ud, da vi startede.

Vi borer et hul i dit hus og trækker rørene gennem og lukker til. På ydersiden af huset kommer der evt. et lille skab, hvor vi har adgang til at slukke for varmen i nødstilfælde. Der, hvor dit fyr står i dag, installerer vi en fjernvarmeunit og fjerner det gamle fyr (hvis du vælger abonnementsordningen). Alternativt kan du selv få en VVS'er til det. Det tager en dag at skifte ud, så du mangler kun varme i nogle timer. Vi ændrer ikke på radiatorer eller andet i dit hus.

Dit gasfyr (eller andet fyr) bliver erstattet af en fjernvarmeunit. Den består af en varmeveksler til opvarmning af centralvarmevand til rumopvarmning og en varmeveksler/varmtvandsbeholder til varmt brugsvand.

Unitten er væghængt og er ca. på størrelse med et naurgasfyr.

Gasnetleverandøren, Evida, har lavet en hjemmeside, hvor du kan afmelde din naturgasforsyning. Her er et link: Vil du opsige din gasforsyning? (evida.dk)

Du skal huske at ændre din varmeforsyning i BBR-registret. Det gør du her: Ret BBR-oplysninger

Det er vigtigt, at din olietank bliver sløjfet efter reglerne. Den skal tømmes helt for olie og herefter fjernes, eller (specielt for nedgravede tanke) påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres, og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken. Husk også at meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan det er sket.

Trillebør med borekerne, hos en borger

Hvordan foregår det, når du skal have fjernvarme?

Formidler foran stor stabel fjernvarmerør

Få besøg hos jer

Vestforbrænding tilbyder at komme ud til grundejerforeninger, der ligger i Etape 1. Vi giver en introduktion til fjernvarme, pris, installation og andre praktiske forhold. Der bliver også god tid til at stille spørgsmål.

Vi får løbende flere datoer ind, så hvis du er i etape 2, så får du også mulighed for at bruge ordningen senere hen.

Vestforbrændings fjernvarme i tal

Fjernvarmerør
km
Affald til forbrænding i 2022
ton
Fjernvarme i 2022 - svarende til 69.300 enfamiliehuse
MWh
Samlede energiproduktion i 2022 - fjernvarme og elproduktion
MWh
Vestforbrænding Glostrup Anlæg Sommer

Fjernvarme til flere

Vestforbrænding er ved at udrulle fjernvarme til 30.000 borgere, og det er Danmarkshistoriens
største fjernvarmeprojekt til dato. Vi er i dag i fuld gang med at realisere Varmeplan 2030, så vi kan få endnu flere borgere med i fjernvarmefællesskabet og væk fra olie- og gas. 

Det er i kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal vi udvider fjernvarmenettet de kommende år.

Seneste nyt om fjernvarme