Matomo noscript

Vigtig info når du får fjernvarme | Vestforbrænding
Arbejder i sikkerhedstøj og hjelm, ved fjernvarmerør

Vigtig info når du får fjernvarme

Leveringsbestemmelser

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring fjernvarmelevering. Du kan blandt andet læse om tekniske forhold, drift, forsikring og etablering af målerudstyr.

Tilslutningsdiagram til din VVS'er

Hvis du har valgt model B, så skal du og din VVS'er bruge det rigtige tilslutningsdiagram, der gælder for dit område. Find din zone i kortet nederst på siden.

Bilag 1: Tilslutningsdiagram til Zone 1 (PDF)

Bilag 2: Tilslutningsdiagram til Zone 2 (PDF)

Bilag 3: Tilslutningsdiagram til Zone 4 (PDF)

Bilag til de tekniske leveringsbestemmelser

Vestforbrænding anbefaler anlæg til produktion af varmt vand udført på måder som opretholder god vandkvalitet med korrekt temperatur og samtidig giver laveste fjernvarmereturtemperatur tilbage til værket. Generelt skal anlæg for produktion af varmt brugsvand tilsluttes primær fjernvarme bortset fra i zone 4, hvor det kun tillades tilsluttet på sekundærside.

På bilag 4 til 8 er vist en række forslag til anlægsopbygninger, som der er gode erfaringer med og som derfor anbefales.

Det skal bemærkes at ønsket om evt. Legionellabekæmpelse med fjernvarmeforsyning ikke i alle tilfælde kan imødekommes og det anbefales derfor bygningsejeren selv at etablere de nødvendige foranstaltninger.

Bilag 4: Eksist. / ny varmtvandsbeholder tilsluttet fjernvarme

Bilag 5: Varmtvandsbeholder med spiral (fjv-model)

Bilag 6: Ladekreds på forrådsbeholder

Bilag 7: Varmtvandsbeholdere i seriemodstrøm

Bilag 8: Små anlæg for boligenhed

Fjernvarmeunit hos borger

Kort over zoner

Her kan du indtaste dine oplysninger og se, hvilken zone du hører til.