Matomo noscript

Fjernvarme i Frederikssund: Udbygningen i 2025-2026 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Frederikssund Kommune

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet og skal inden 2030 levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner, herunder Frederikssund Kommune. Første etape (2024 - 2028) dækker ca. halvdelen af udvidelsen.

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Frederikssund Kommune består af tre energidistrikter. De ca. 320 kunder i disse områder vil i perioden 2025 - 2026 få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff. Der skal leveres ca. 3 MW varme i alt.

Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og Per Aarsleff i takt med den løbende udrulning i de kommende år. Vestforbrænding giver dig et tilbud om fjernvarme - så vidt muligt et år inden, vi når frem til dig.

Andre gravearbejder: Hovedledning fra Ølstykke til Frederikssund

Vestforbrænding skal i 2024-25 grave en hovedledning ned, der går på tværs af kommunerne Ballerup, Frederikssund og Egedal. Hovedledningen etableres i to dele. Del 1 af ledningen dækker strækningen fra Måløv i Ballerup Kommune til Stenløse i Egedal Kommune, mens del 2 går fra Ølstykke i Egdal Kommune og frem til Frederikssund Kommune. 

Ledningerne er nødvendige for, at flere kan få fjernvarme. Når begge dele af projektet er færdige, er fjernvarmenettet koblet sammen med Vestforbrændings fjernvarmenet i både Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommune.  

Udbygningen planlægges i tæt dialog med Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommune samt Vejdirektoratet, som er vejejere af Frederikssundsvejen.

Del 1: Måløv til Stenløse
Hovedledningen fra Måløv til Stenløse er en ca. 6,5 km ledning, der placeres langs Frederikssundsvejen. Denne ledning skal sikre varmeforsyningen til de mange nye fjernvarmekunder i Egedal Kommune, som Egedal Fjernvarme skal koble på i de kommende år. 

Del 1 af etableringen af hovedledningen mellem Måløv og Stenløse forventes at starte i 2. kvartal 2024 og afsluttes i sommeren 2025. 

Del 2: Ølstykke til Frederikssund
Hovedledningen fra Ølstykke til Frederikssund er en ca. 8 km ledning, der placeres på private matrikler samt vejareal. Denne ledning vil gøre det muligt at forsyne Frederikssund med fjernvarme.  

Trafikinformation på Frederikssundsvejen

Vi forsøger at mindske generne i forbindelse med etableringen af hovedledningen, men vi kan desværre ikke undgå, at arbejdet vil give forsinkelser på særligt Frederikssundvejen.  

Når arbejdet går i gang, kan du følge aktuelle trafikale informationer på Trafikinfo.dk og P4 trafikradio.

Plan for første etape i Frederikssund

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Frederikssund. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi graver i Frederikssund Kommune.  

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Erhvervsområde Syd

2026

Store Rørbæk

2025 - 2026

Deltakvarteret

2026

Kort over hovedledning

Vi udbygger fjernvarmenettet med en hovedledning, som går fra Ballerup til Frederikssund via Egedal Kommune, så flere på sigt kan få fjernvarme. Hvis du åbner kortet nedenfor, kan du se, hvor vi graver. Vi opdaterer kortet i takt med, at vi lægger nye fjernvarmerør.

Fjernvarmerør i Frederikssund St Rørbæk Gravko

Status: Hovedledning: Ølstykke til Frederikssund

Udbygningen af hovedledningen Del 2 fra Ølstykke til Frederikssund er i gang. 

Forventet tidsplan:

  • 2. kvartal 2024: Arbejdet starter. Der skal graves en ca. 8 km hovedledning fra Ølstykke til Frederikssund. 
  • 2. kvartal 2025: Forventet afslutning på gravearbejdet. 

Ved Ølstykke graves der på marker frem mod Dalvejen, hvor hovedledningen afgrener sig i en syd- og en nordgående retning.

Ledningen føres i sydgående retning via Vinge Bouldevard og cykelstien ned til udkanten af Store Rørbæk. Cykelstien vil i en periode blive lukket for cyklister.

Den nordgående ledning føres via Gammel Slangerupvej mod erhvervskvarteret, hvor der afsluttes ved Roskildevej omkring krydset til Kornvænget. 

Hovedledningen skal på sigt forsyne flere af Frederikssund Kommunes borgere med fjernvarme. 

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Frederikssunds udbygning i tal, etape 1

Estimeret antal
nye husstande
Stikledninger fra hovedledning til husstande
kilometer
Nye fjernvarmerør
kilometer
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.