Kvindehånd på radiator

Lån et brugt gasfyr, mens du venter

Hvis dit naturgasfyr går i stykker, mens du venter på fjernvarmen, kan du låne et genbrugsfyr af Vestforbrænding. Som en del af genbrugsordningen får du som kommende fjernvarmekunde mulighed for at låne et brugt naturgasfyr. Du står selv for at hente og installere det brugte fyr.

Hvem kan være med?

Genbrugsordningen kan bruges af alle, der opfylder følgende krav:

  • Du er gaskunde og har adresse i et fjernvarmegodkendt område
  • Du har takket ja til Vestforbrændings tilbud om at få fjernvarme.
    OBS: Du behøves ikke have skrevet under på kontrakten for at få adgang til ordningen.
  • Du anvender en autoriseret VVS-installatør til installation og idriftsættelse

Direkte genbrug i praksis

Vestforbrænding arbejder lige nu på at etablere et lager af brugte naturgasfyr. Ordningen skal både hjælpe gaskunder og fremme direkte genbrug på samme måde, som når en borger indleverer gamle ting på genbrugsstationen med henblik på, at andre borgere kan få glæde af det.

Alle brugere af ordningen står selv for afhentning, udskiftning, idriftsættelse, løbende vedligehold og gasforbrug. Vær opmærksom på, at det ofte bedst kan betale sig at få repareret sit gamle fyr. Der kan koste op til 10.000 kr. at få et lånefyr fra genbrugsordningen installeret. Snak med din VVS'er for at blive klogere på lige netop jeres situation.

Kontakt os for at høre om dine muligheder

Ring til Kundeservice

Du kan fange os mandag-torsdag kl. 7-15.30 og fredag kl. 7-15.

70257060

Skriv til Kundeservice

Skriv til os om ordningen, så vender vi tilbage til dig. 

kundeservice@vestfor.dk

Spørgsmål og svar

Det er vigtigt, at din olietank bliver sløjfet efter reglerne. Den skal tømmes helt for olie og herefter fjernes, eller (specielt for nedgravede tanke) påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres, og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken. Husk også at meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan det er sket.

Vestforbrændings entreprenør kan fjerne olietanken, men du skal under alle omstændigheder betale omkostningerne ved tømning, afblænding og eventuel bortskaffelse.

Det gør du her: BBR-oplysninger.

Gasnetleverandøren, Evida, har lavet en hjemmeside, hvor du kan afmelde din naturgasforsyning:

Vil du opsige din gasforsyning?

Dit gasfyr (eller andet fyr) bliver erstattet af en fjernvarmeunit. Den består af en varmeveksler til opvarmning af centralvarmevand til rumopvarmning og en varmeveksler/varmtvandsbeholder til varmt brugsvand.

Unitten er væghængt og af ca. samme størrelse som det eksisterende naurgasfyr.

Vi borer et hul i dit hus og trækker rørene gennem og lukker til. På ydersiden af huset kommer der evt. et lille skab, hvor vi har adgang til at slukke for varmen i nødstilfælde. Der, hvor dit fyr står i dag, installerer vi en fjernvarmeunit og fjerner det gamle fyr (hvis du vælger abonnementsordningen). Alternativt kan du selv få en VVS'er til det.

Det tager en dag at skifte ud, så du mangler kun varme i nogle timer. Vi ændrer ikke på radiatorer eller andet i dit hus.

Vi graver en cirka én meter bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi reetablerer din have og forlader området, som det så ud, da vi startede.