Matomo noscript

Se din fjernvarmepris | Vestforbrænding
Radiator med hånd på termostat

Se din fjernvarmepris

Vestforbrænding er blandt de billigste fjernvarmeselskaber i Danmark. De fleste vælger et abonnement (model A), hvor vi ejer fjernvarmeunitten og står for alt det praktiske. Du kan også vælge model B (gør-det-selv) og købe, installere og vedligeholde din egen fjernvarmeunit (ca. 40.000 kr. i startomkostninger). Hvis du ønsker model B, skal du huske at fravælge model A i beregneren.

NB: Fjernvarmeprisen er Vestforbrændings nye pris per 1. september 2024. Gasprisen opdateres en gang om måneden.

Prisberegner

Indtast dine oplysninger og få en indikation på, hvad du kan spare ved at skifte til fjernvarme. Beregningen inkluderer forbrug, service, afskrivninger og udgifter til varmeanlæg.

Udgifter til tilslutning

Vær opmærksom på, at du også skal betale for, at dit hus bliver tilsluttet fjernvarmenettet. Denne udgift indgår ikke i beregningen af dine årlige omkostninger. En stikledning koster 15.000 kr.* for kunder, der får fjernvarme i 2024. Det gælder for op til 50 meter fra skel, og kun hvis du kommer på i kampagneperioden. Ellers koster stikledningen 45.000 kr. Det koster 2.500 kr. inkl. moms pr. ekstra meter ud over de 50.

*Prisen indeksreguleres årligt den 1. januar

Forstå din regning

Er du i tvivl om, hvordan du forstår din fjernvarmeregning fra Vestforbrænding, så kan du her finde svar på beregning af varmepris, udsendelse af regninger, fastsættelse af prognosen for dit forbrug, og hvordan du selv kan tjekke dit forbrug.

Forbrug under 40MWh:
Hvis du har et forbrug under 40 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på fire aconto regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker et kvartals forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Forbrug over 40MWh:
Hvis du har et forbrug over 40 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på tolv aconto regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker en måneds forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Du kan tjekke dit forbrug på eforsyning.dk.

Hvis dit forbrug ændrer sig markant, for eksempel fordi du bygger til eller energirenoverer, kan vi ændre den prognose, din regning er baseret på. Tag kontakt til Vestforbrænding og medsend dokumentation for ændringerne i dit varmeforbrug, så hjælper vi dig med at ændre prognosen.

Opstartsår: Prognosen beregnes ud fra det oplyste gas- eller olieforbrug

  1. år: Prognosen beregnes som i opstartsåret, men reguleres i forhold til det kendte faktiske forbrug
  2. år: Prognosen beregnes som 1. år, men reguleres i forhold til dit forbrug
  3. år: Prognosen fastsættes ud fra dit forbrug 1. år med fjernvarme
  4. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug 1. og 2. år med fjernvarme
  5. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug i 1., 2. og 3. år

Herefter fastsættes din faste fjernvarmepris altid ud fra gennemsnittet af, hvor meget varme du har brugt de sidste tre år.

Din regning for fjernvarme er sammensat af to dele – en fast pris og en variabel pris.

Afregning af den variable varmepris er på aconto regningerne baseret på en prognose over dit forbrug, men den reguleres efter dit faktiske forbrug hvert år ved årsopgørelsen.

Vi afregner kun den faste pris efter dit faktiske forbrug det første år, din ejendom bliver tilsluttet fjernvarme, plus et helt kalenderår. Når vi kender forbruget for et løbende år plus et helt år, beregner vi en prognose for forbruget på din ejendom. Herefter bliver den faste pris beregnet ud fra prognosen, og den bliver derfor ikke reguleret ved årsopgørelsen.