Matomo noscript

Fjernvarme i Gladsaxe: Etape for 2024-2028 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Gladsaxe Kommune

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet og skal inden 2030 levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Projektet er delt i to etaper og etape 1 (2024-2028) dækker ca. halvdelen af udvidelsen.

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Gladsaxe Kommune består af ni såkaldte energidistrikter. De ca. 3.000 kunder i disse områder vil i perioden 2024 - 2028 få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren M.J. Eriksson. Der skal leveres ca. 21 MW varme i alt, og vi tager første spadestik i slutningen af marts 2024.


Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og M.J. Eriksson i takt med den løbende udrulning i de kommende år. Vestforbrænding kontakter dig om muligheden for fjernvarme - så vidt muligt et år inden, vi når frem til dig.

Plan for første etape i Gladsaxe

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Gladsaxe Kommune. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi graver i Gladsaxe Kommune.

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Tordisvej

2024

Erhvervskvarteret

2024

Stengården Vest

2025 - 2026

Værebrokvarteret

2026

Bagsværd Ø

2027 

Højgårdsvænge

2027-2028

Skovdiget

2027

Stengården Øst

2028

Højgaards Allé

2028

Stablede gule fjernvarmerør ved hus

Status: Tordisvej

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet Tordisvej starter snart. 

Forventet tidsplan:

  • 2. kvartal- 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 4. kvartal 2024: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på
    Totalentreprenøren M. J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet Tordisvej består bl.a. af vejene Tordisvej, Gunnarsvej og Bagsværd Hovedgade.

Stablede fjernvarmerør i solen

Status: Erhvervskvarteret

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet Erhvervskvarteret starter snart. 

Forventet tidsplan:

  • 2. kvartal- 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 4. kvartal 2024: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M. J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet Erhvervskvarteret består bl.a. af vejene Grusgraven, Laurentsvej og Grushøj.

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.

Gladsaxes udbygning i tal, etape 1

Nye husstande
estimeret antal
Stikledninger fra hovedledning til huse
kilometer
Nye hovedledninger
kilometer