Matomo noscript

Fjernvarme i Ballerup: Plan for 2024-2028 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Ballerup Kommune

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Ballerup Kommune inkluderer ca. 3.300 kunder, der i perioden 2024 - 2028 vil få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren M.J. Eriksson. Der skal leveres ca. 21 MW varme i alt.

Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og M.J. Eriksson i takt med den løbende udrulning i de kommende år. 

Udbygningen i Ballerup Kommune er en del af Vestforbrændings arbejde med at udvide fjernvarmenettet i de kommende år og levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner.

Det første spadestik i Ballerup blev taget i Gershøj den 2. april 2024 og er en del af første etape af fjernvarmeudvidelsen i perioden 2024 - 2028, der dækker ca. halvdelen af udvidelsen. 

Plan for første etape i Ballerup

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Ballerup. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi arbejder i Ballerup Kommune.

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Gershøj

2024 - 2025

Egebjerg V

2025

Skovlunde V b

2026

Skovlunde Ø

2026

Skovlunde N

2026 - 2027

Skovlunde V a

2026 - 2027

Ballerup N

2028

Stablede gule fjernvarmerør langs en hæk

Status: Gershøj

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet Gershøj starter snart.

Forventet tidsplan:

  • 2. kvartal 2024 - 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 4. kvartal 2024 - 1. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet Gershøj består bl.a. af vejene Ved Gershøj og Måløv Hovedgade.

Stablede gule fjernvarmerør

Status: Egebjerg V

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet starter snart. 

Forventet tidsplan:

  • 1. kvartal 2024 - 2. kvartal 2024: Arealgennemgange afholdes
  • 2. kvartal 2024 - 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 1. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet omfatter bl.a. Tornerosevej, Snemandsvej og Alfevej.

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Ballerups udbygning i tal, etape 1

Estimeret antal
nye husstande
Stikledninger fra hovedledning til husstande
kilometer
Nye fjernvarmerør
kilometer
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.