Matomo noscript

Fjernvarme i Ballerup: Plan for 2024-2028 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Ballerup Kommune

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Ballerup Kommune inkluderer ca. 3.300 kunder, der i perioden 2024 - 2028 vil få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren M.J. Eriksson. Der skal leveres ca. 21 MW varme i alt.

Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og M.J. Eriksson i takt med den løbende udrulning i de kommende år. 

Udbygningen i Ballerup Kommune er en del af Vestforbrændings arbejde med at udvide fjernvarmenettet i de kommende år og levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner.

Det første spadestik i Ballerup blev taget i Gershøj den 2. april 2024 og er en del af første etape af fjernvarmeudvidelsen i perioden 2024 - 2028, der dækker ca. halvdelen af udvidelsen. 

Plan for første etape i Ballerup

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Ballerup. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi arbejder i Ballerup Kommune.

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Gershøj

2024 - 2025

Egebjerg V

2025

Skovlunde V b

2026

Skovlunde Ø

2026

Skovlunde N

2026 - 2027

Skovlunde V a

2026 - 2027

Ballerup N

2028

Stablede gule fjernvarmerør langs en hæk

Status: Gershøj

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet Gershøj er i gang.

Forventet tidsplan:

  • 2. kvartal 2024 - 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 4. kvartal 2024 - 1. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet Gershøj består bl.a. af vejene Ved Gershøj og Måløv Hovedgade.

Stablede gule fjernvarmerør

Status: Egebjerg V

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet starter snart. 

Forventet tidsplan:

  • 1. kvartal 2024 - 2. kvartal 2024: Arealgennemgange afholdes
  • 2. kvartal 2024 - 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 1. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet omfatter bl.a. Tornerosevej, Snemandsvej og Alfevej.

Hovedledning i Ballerup, Egedal og Frederikssund

Vi udbygger fjernvarmenettet med en hovedledning, som går på tværs af Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommune. Hvis du åbner kortet nedenfor, kan du se, hvor hovedledningen graves ned. Vi opdaterer kortet i takt med, at vi lægger nye fjernvarmerør.

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Ballerups udbygning i tal, etape 1

Estimeret antal
nye husstande
Stikledninger fra hovedledning til husstande
kilometer
Nye fjernvarmerør
kilometer
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.