Matomo noscript

Fjernvarme i Furesø: Mere fjernvarme i 2024-2028 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Furesø Kommune

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet og skal inden 2030 levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner, herunder Furesø Kommune. Projektet er delt i to etaper. Første etape (2024-2028) dækker ca. halvdelen af udvidelsen.

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Furesø Kommune består af ni såkaldte energidistrikter. De ca. 3.000 kunder i disse områder vil i perioden 2024 - 2028 få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff. Der skal leveres ca. 23 MW varme i alt, og vi tager første spadestik i slutningen af marts 2024.

Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og Per Aarsleff/Wicotec Kirkebjerg i takt med den løbende udrulning i de kommende år. Vestforbrænding kontakter dig om muligheden for fjernvarme - så vidt muligt et år inden, vi når frem til dig.

Fra årsskiftet overtager Vesforbrænding aktiviteterne i Farum fjernvarme, og nuværende kunderne kan forvente at få halveret deres varmeudgift. Læs flere detaljer i nyheden om overtagelsen.

Plan for første etape i Furesø

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Furesø Kommune. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi graver i Furesø Kommune.

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Kollekollevej nord

2024 - 2025

Kollekollevej syd

2025

Kollekollevej vest

2026

Kirke Værløsevej syd

2026

Kirke Værløsevej nord

2026

Hareskoven Vest

2027 - 2028

Hareskoven Øst

2028

Hareskoven syd

2026

Jonstrup

2027

Stablede fjernvarmerør

Status: Kollekollevej nord

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet Kollekollevej nord er startet. 

Forventet tidsplan:

  • 1. kvartal 2024 - 3. kvartal 2025: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 4. kvartal 2024 - 3. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren Per Aarsleff/Wicotec Kirkebjerg omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet Kollekollevej nord består bl.a. af vejene Skolekrogen, Kollekollevej, Lille Værløsevej, Tornekrogen og Skovlinien. 

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Furesøs udbygning i tal, etape 1

Estimeret antal
nye husstande
Stikledninger fra hovedledning til husstande
kilometer
Nye fjernvarmerør
kilometer
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.