Matomo noscript

Fjernvarme i Herlev: Første etape 2024-2028 | Vestforbrænding
Fjernvarmerør klar til nedgravning

Fjernvarme i Herlev Kommune

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet og skal inden 2030 levere fjernvarme til ca. 39.000 nye kunder i syv kommuner, herunder Herlev Kommune. Første etape af fjernvarmeudvidelsen (2024 - 2028) dækker ca. halvdelen af udvidelsen.

Første etape af fjernvarmeudrulningen i Herlev Kommune består af seks såkaldte energidistrikter. De ca. 2.800 kunder i disse områder vil i perioden 2024 - 2028 få tilbudt fjernvarme af Vestforbrænding i samarbejde med entreprenøren M.J. Eriksson. Der skal leveres ca. 17 MW varme i alt.

Hvis du ejer en ejendom i etape 1, kan du forvente at blive kontaktet af både Vestforbrænding og M.J. Eriksson i takt med den løbende udrulning i de kommende år.

Plan for første etape i Herlev

Hvis du åbner kortene nedenfor, kan du se tidsplanen for de forskellige områder i Herlev Kommune. Når vi begynder anlægsarbejdet, kan du løbende se, hvor og hvornår vi graver i Herlev Kommune.

Energidistrikt

Forventet tilslutning af kunder

Tvedvangen Øst

2024

Hjortespring, Syd for O3

2025

Hjortespring Øst

2025 - 2026

Hjortespring Vest

2026 - 2027

Tvedvangen Syd

2026 - 2028

Tvedvangen Nord

2027 - 2028

Gravko på villavej

Status: Tvedvangen Øst

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet er i gang. 

Forventet tidsplan:

  • 1. kvartal 2024 - 3. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 3. kvartal 2024: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet omfatter bl.a. Hededammen, Højsletten, Hedelyngen og Højbuen.

Stablede gule fjernvarmerør

Status: Hjortespring, Syd for O3

Udbygningen af fjernvarmenettet i energidistriktet starter snart. 

Forventet tidsplan:

  • 1. kvartal 2024 - 2. kvartal 2024 Arealgennemgange afholdes
  • 2. kvartal 2024 - 4. kvartal 2024: Fjernvarmeledninger graves ned
  • 1. kvartal 2025: Installation af fjernvarmeunits og kunder kobles på

Totalentreprenøren M.J. Eriksson omdeler løbende lokal information til borgerne i energidistriktet, når det er relevant.

Energidistriktet omfatter bl.a. vejene Tornerosevej, Snemandsvej og Alfevej. 

Din vej til fjernvarme

Vi har samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen i at få fjernvarme, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Herlevs udbygning i tal, etape 1

Nye husstande
estimeret antal
Stikledninger fra hovedledning til huse
kilometer
Nye hovedledninger
kilometer