Matomo noscript

Miljø og arbejdsmiljø | Vestforbrænding
Gul sikkerhedshjelm med en container i baggrunden

Miljø og arbejdsmiljø

Vi passer på miljøet og fokuserer på at skabe en sund og sikker arbejdsplads. Her kan du læse mere og finde vores miljødeklaration for emissioner til luft.

Som Danmarks største affalds- og affaldsenergiselskab forpligter vi os til at:

  • beskytte miljøet og forebygge forurening
  • skabe sikre og sunde arbejdsforhold
  • fjerne farer og reducere risici
  • forbedre vores miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem løbende
  • overholde miljø og arbejdsmiljølovgivning

Sådan arbejder vi med området

Det er vores ambition at være Danmarks førende affalds- og affaldsenergiselskab - også når det gælder arbejdsmiljø og miljø. Vi skaber de bedste rammer for miljø- og arbejdsmiljø under hensyntagen til økonomi, teknik og tid.

Som selskab har Vestforbrænding en række væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold forbundet med indsamling, omlastning, sortering, energiudnyttelse og deponering af affald. Derfor stiller vi arbejdsmiljø- og miljøkrav til alle dele af den daglige drift, også til eksterne der skal arbejde på vegne af Vestforbrænding. Vi ønsker at gå foran og være et godt eksempel for vores samarbejdspartnere i affalds- og forsyningssektoren.

Vestforbrænding gør en stor indsats for at forebygge ulykker, arbejdsrelaterede sygdomme og miljøhændelser.

Ledelsen på Vestforbrænding tager ejerskab og ansvar for god trivsel og et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ledelsen er engageret i at motivere, uddanne og inddrage arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Medarbejderne har et ansvar for at være med til at skabe god trivsel for alle kolleger. Medarbejderne tager desuden ansvar for egen sikkerhed, miljø og den daglige drift ved at efterleve gældende regler og at risikovurdere eget arbejde inden udførelse.

Der er et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på Vestforbrænding. På arbejdsmiljøområdet er de væsentligste fora for dette samarbejde vores arbejdsmiljøudvalg, som løbende inddrages og konsulteres. Med vores forskellige kompetencer finder vi de bedste løsninger sammen – til gavn for både miljø, arbejdsmiljø og den daglige drift.

Ledelsen stiller tydelige arbejdsmiljø- og miljøkrav til egne medarbejdere og leverandører. Samtidig har ledere, medarbejdere og leverandører en åben og ligeværdig dialog - også når det drejer sig om at italesætte forhold, der ikke er i orden. Sådan opnår vi mest mulig læring og forbedringer i organisationen.

Vi opstiller væsentlige arbejdsmiljø- og miljømål. Nogle mål går på tværs af hele organisationen, mens andre er mere lokale. Ledelsen sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte de fastsatte mål. Alle bidrager til at efterleve de aftalte mål og til at synliggøre resultaterne for os selv og vores interessenter.

Vi udvikler virksomheden ved at være opsøgende og proaktive i forhold til kundernes behov og fremtidige miljø- og arbejdsmiljøkrav. Vi er en foregangsvirksomhed og finder innovative løsninger til gavn for miljø og arbejdsmiljø. Samtidig sørger vi for, at alle har de rette kompetencer inden for arbejdsmiljø og miljø, så de kan efterleve gældende og kommende krav. Dermed ønsker vi at fastholde vores position som en attraktiv arbejdsplads med fokus på miljø, sikkerhed, sundhed og trivsel.

Miljødeklaration for fjernvarme 2023

Emission til luft

Enhed

Værdi

CO2

kg/MWh

106,10

CH4

kg/MWh

0,0014

N2O

kg/MWh

-

Drivhusgasser samlet

kg/MWh

106,13

Øvrige emissioner

SO2 (Svovldioxid)

g/MWh

16,7

NOx

g/MWh

135

CO

g/MWh

0,027

NMVOC (Uforbrændte) (=TOC/CH4)

g/MWh

0,0014

Partikler (Støv)

g/MWh

0,44

Hg

g/MWh

0,00157

Sum (Cd, Tl)

g/MWh

0,00028

Sum (Pb, Cr, Cu Mn, Ni, As, Sb, Co, V)

g/MWh

0,0303

Dioxiner/Furaner

g/MWh

0,000000027

Beregnet efter 200% metoden