Matomo noscript

Mere genbrug og genanvendelse | Vestforbrænding
Papiraffald til genanvendelse aflæsses fra container

Mere genbrug og genanvendelse

Vores mål er at indsamle  30.000 ton affald til genbrug, og at 60 pct. af husholdningsaffaldet bliver reelt genanvendt i 2030.

Gang i genbruget

I fremtiden gælder det om at tænke endnu mere i genbrug, før vi smider ud. Vestforbrændings mål er, at minimum 30.000 ton genstande bliver genbrugt i 2030. Det sparer ressourcer i affaldsbehandlingen - men endnu vigtigere, så sparer det energi og materialer til produktion af nye varer.

Genstande, der kunne være genbrugt - eller repareret og brugt - bliver desværre stadig smidt ud og ender som affald. Det vil vi være med til at lave om på ved at skabe fælles løsninger på tværs af kommunerne og understøtte samarbejdet mellem virksomheder og NGO’er. Vi har bl.a. lavet forsøg med genbrug af bl.a. cykler, hårde hvidevarer og træ - og på flere genbrugsstationer, kan du aflevere genstande til genbrug.

Mere til genanvendelse

Hvis vi ikke kan genbruge et produkt, skal materialerne så vidt muligt genanvendes. Vi følger regeringens mål for genanvendelse af minimum 60% husholdningsaffald i 2030. Det er en ambitiøs målsætning, der kræver, at vi hele tiden forbedrer vores metoder til sortering og samarbejder med andre virksomheder omkring afsætning og behandling. Den bedste sortering sker, når borgerne står med affaldet i hænderne og sorterer rigtigt første gang. Derfor samarbejder vi med kommunerne om at indrette affaldsindsamlingen.

Nye teknologier og digitalisering åbner også op for nye og mere individualiserede løsninger. Men løsningerne kan ikke stå alene og skal understøttes af vores servicemedarbejdere på genbrugsstationerne samt undervisningen i vores formidlingscenter, hvor vi er med til at danne fremtidens affaldsborgere.

EU-mål

  • 60% Genanvendelse af husholdningsaffald i 2030
  • 70% Genanvendelse af emballager i 2030
  • 55% Genanvendelse af plastikemballager i 2030

Nyt om genbrug og genanvendelse