Matomo noscript

Genbrugssten til ny naturhave | Vestforbrænding

Genbrugssten til ny naturhave

Natursten i Brøndby Strand Naturhave, med personer der graver i baggrunden

Vestforbrændings genbrugscenter har leveret mere end 20 ton natursten til Brøndby Strands nye naturhave.

Der er tale om natursten, der er en blanding af store og mellemstore marksten og pigsten, der alle er blevet indsamlet på tre genbrugsstationer som led i Vestforbrændings projekt med at indsamle byggematerialer til genbrug.

Genbrugsstationer leverer byggematerialerne

Stenene er indsamlet på tre genbrugsstationer, der indsamler genbrugelige byggematerialer og sender dem til Vestforbrændings genbrugscenter, der fungerer som et centrallager for de byggematerialer, der kan bruges til nye og bæredygtige formål. Genbrugscenteret er i forsøgsfase, men har til formål at udvikle nye cirkulære forretningsmodeller, facilitere en lettere håndtering, opbevaring, og distribution af genbrugelige byggematerialer og skabe nye samarbejder og markedsrelationer.

”Her i Vestforbrænding er vi glade og stolte over at kunne bidrage til Brøndby Strands nye Naturhave med en masse natursten, der under normale omstændigheder ville blive knust ned” siger Stig Nielsen, genbrugschef på Vestforbrænding og fortsætter ”oven i det giver det mening med vores genbrugscenter, når vi både kan modtage genbrugelige materialer fra en ejerkommuner og levere til en anden ejerkommunes formål.”

Et grønt mødested for flere

Brøndby Strand Naturhave har til formål at omdanne et græsareal syd for Brøndby Strand Kirke til en rekreativ naturhave med fokus på biodiversitet og en grønnere fremtid for Brøndby Strand og kommunens borgere.

Mikkel Ejsing der er formand i DN Brøndby siger: ”I Danmark Naturfredningsforening arbejder vi både for at forbedre biodiversitet og for at mindske vores fælles affaldsmængder. Derfor er samarbejdet optimalt, når vi både får bedre forhold for naturen, samtidig med at vi genbruger nogle materialer, der under andre omstændigheder var blevet smidt ud.”

Naturhaven skal fungere som et mødested for både mennesker, planter og insekter, som bor og lever i området. Det 4.000 m² store areal bliver en grøn oase med plads til diverse aktiviteter og ophold.

Kort om naturhaven

Den nye naturhave er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN Brøndby) og Brøndby Kommune under projektet ”Fremtidens Brøndby Strand”. Derudover har Nordea-fondens Her gror vi-pulje givet en bevilling i projektet. Naturhaven er tegnet af Martin Hedevang Andersen og Brøndby Kommunes Materialegård har stået for udførelsen af projektet.