Matomo noscript

Dannelse af fremtidens affaldsborgere | Vestforbrænding
Hvide Hjelme Foran Kontrolrum

Dannelse af fremtidens affaldsborgere

Vi vil gøre børn og voksne klogere på affald, ressourcer og grøn energi.

Aktiviteter for borgerne

Gennem viden og læring skaber vi en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi har allerede mange undervisningsforløb for skoleelever, som vi løbende udvikler og udbygger. Senest har vi etableret et nyt udendørs undervisningsmiljø med fokus på genanvendelse. Vi forventer over 30.000 besøgende i 2023 og ønsker fremover at nå ud til en endnu bredere målgruppe. Det skal bl.a. ske gennem et tættere samarbejde med højere læreanstalter og virksomheder.

Danmarks førende formidlings- og læringscenter

Vi har ambitioner om at blive Danmarks førende formidlings- og læringscenter inden for læring om affald og energi. Fremtidigt har vi fokus på fortsat at implementere de nyeste læringsmetodikker, f.eks. dialogbaseret undervisning eller online klasse- og møderum. Dertil vil vi indgå i partnerskaber med relevante aktører samt undervise flere aldersgrupper og fagligheder.

Bord med indsigt og forsøg til bæredygtig energiforsyning

Besøgstilbud

Vi har formidlingstilbud til grundskolen, gymnasier, erhvervsskoler, borgere og virksomheder. Du kan blandt andet komme til åben besøgsaften og få et kig ind bag murene på Vestforbrænding.