Matomo noscript

Tag skraldet | Vestforbrænding
Mand iført arbejdshandske, holder på en lattergasflaske
Indskoling

Tag skraldet

I dette undervisningsforløb får eleverne i 0.-3. klasse mulighed for at øve sig i affaldssortering, mens de lærer, hvorfor sortering og genanvendelse er vigtigt. Eleverne lærer om affaldets materialer og sammensætning; hvordan det skal sorteres, og hvad der sker med det, efter de har smidt det ud. De opnår viden om ressourcer, materialer, miljø samt genbrug og genanvendelse.

Dialog i øjenhøjde

Tag skraldet er et oplevelsesbaseret forløb om sortering af affald. Med udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer arbejder vi med sortering og behandling af affald.

Eleverne deltager aktivt og får en legende tilgang til affaldssortering - de undersøger affald med deres sanser og oplever, at de er gode til at sortere og allerede har de evner, der kræves for at sortere rigtigt.

Rundvisning på anlægget

Som en del af undervisningen tager vores formidler eleverne med på rundvisning på kraftvarmeværket. Her ser de, hvad der sker, når skraldebilerne læsser affaldet af enten til forbrænding eller til genanvendelse. Eleverne ser med egne øjne, hvor mange funktioner der er i drift for at kunne håndtere alt det affald, de sorterer derhjemme. Eleverne får en sanserig oplevelse, når de er på rundvisning og oplever dagligdagen på værket.

Der er mulighed for, at I kan spise jeres medbragte frokost i vores lokaler, når forløbet er afsluttet (fra kl. 11.30-12).

Læringsmål for forløbet:

 • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
 • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.
 • Eleven kan sortere og klassificere.
 • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering.

Praktiske oplysninger

Husk at melde afbud senest 7 hverdage før besøget. Skriv til besoeg@vestfor.dk eller ring på 44857111 alle hverdage fra kl. 7.30-12.

Ved akut opstået afbud eller forsinkelser på dagen, ring på 44857000.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du og din gruppe er bekendt med og overholder nedenstående sikkerhedsregler, når I besøger Vestforbrænding:

 • I skal altid følge de anvisninger, som I får af jeres formidler eller andre ansatte på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle bære sikkerhedsvest og -hjelm, som udleveres på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle kunne gå op og ned ad trapper til 4. sal. Rundvisningen er således ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj anbefales.
 • Benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding. Det er ikke tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne.
 • Gravide frarådes at færdes på værket.
 • Det er forbudt at ryge på Vestforbrænding i Glostrup.
 • Det er altid lærernes ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget og følger anvisninger fra formidlere eller andre ansatte.

Medbring en liste over elevernes og lærernes fornavne samt skolens navn og telefonnummer.

Hent gratis undervisningsmateriale her.

Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44857111 eller e-mail besog@vestfor.dk.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Åbningstider på telefonen er kl. 7.30-12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bruge hjælp til din booking eller har spørgsmål.

besog@vestfor.dk

Relaterede forløb

Vi udbyder mange forløb hos Vestforbrænding. Måske vil du også være interesseret i disse.