Matomo noscript

Udrulning af affaldssortering på skoler | Vestforbrænding
Kend dit skrald

Udrulning af affaldssortering på skoler

Når I skal have implementeret affaldssortering på jeres folkeskoler, kræver det store ændringer i adfærd og rutiner hos alle på skolen. Hvis affaldssorteringen skal lykkes, er det derfor vigtigt, at alle er klædt godt på til opgaven.

Vestforbrændings formidlere hjælper gerne med at facilitere den pædagogiske indsats, så affaldssorteringen kommer godt fra start.

Indsatsen består af følgende elementer:

  • Oplæg for lærere, pædagoger og teknisk personale: Oplæggets formål er at etablere et fælles vidensniveau. Vi forventningsafstemmer og fortæller om indsatsen på skolen. Oplægget varer ca. 45 minutter og afholdes på skolen.

  • Undervisning af frontløbere/ildsjæle: Det kan være en stor fordel at have et antal frontløbere eller ildsjæle med på holdet, når så omfattende en indsats skal gennemføres. Det kan fx være eleverne i skolens Grønne Råd, Miljøråd eller elevråd. Vi tilbyder et 2 timers kursus, som helst skal foregå her på Vestforbrænding. Formålet med kurset er, at frontløberne får en dybere indsigt i og viden om, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere.

  • Undervisning af klasserne (0.- 9. årgang): Nogle elever kender allerede til affaldssortering hjemmefra. Men for at komme godt fra start er der brug for et fælles vidensgrundlag og et fælles mål om at lykkes med affaldssortering. Formidlere fra Vestforbrænding kommer ud til hver enkelt klasse med et niveautilpasset undervisningsforløb af ca. 45 minutters varighed. Fokus for forløbet er på sortering af affald i et forbruger- og ressourceperspektiv med udgangspunkt i den type affald, eleverne kender fra deres hverdag. Gennem praktiske øvelser og debat bliver vi klogere sammen. For elever i udskolingen kan det være mere relevant at deltage i et undervisningsforløb på Vestforbrænding.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for en uddybende snak.

Ring til os

Åbningstider på telefonen er fra kl. 7.30 til kl. 12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Skriv til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.