Matomo noscript

Uddannelse for medarbejdere på genbrugsstationer | Vestforbrænding
Container på genbrugsstation i solskin

Uddannelse for medarbejdere på genbrugsstationer

Vestforbrænding udbyder to nye uddannelsesforløb for medarbejdere på landets genbrugsstationer. Grunduddannelsen er målrettet nye medarbejdere på genbrugsstationerne, mens Erfa-uddannelsen er målrettet de mere erfarne medarbejdere.

Grunduddannelsen lægger vægt på at uddanne medarbejderne til at levere gode kundeoplevelser og generel sikker jobudførsel. Det gør vi ved at stille skarpt på de nødvendige færdigheder og ved at sikre en høj faglighed indenfor fraktioner og kundeoplevelser.

Erfa-uddannelsen lægger vægt på at skabe rum for kvalificeret erfaringsudveksling på tværs af stationer. Samtidig ajourføres medarbejdernes viden, så de fortsat kan være den værdifulde sidemandsoplæring, pladsens nyere medarbejdere læner sig op ad.

Begge uddannelser er desuden bygget op omkring følgende temaer:

  • Den gode pladsmedarbejder: Her er fokus på de kompetencer, der kræves for at løse opgaverne på en genbrugsstation, og på hvordan man kan opnå et velfungerende teamsamarbejde.

  • Behandlingsformer: Forståelse for hierarkiet i affaldsbehandling og grundprincipperne i behandlingsformerne.

  • Fraktionslære: Hvad der sker med affaldet, når det forlader pladsen, og hvorfor sorteringen er vigtig.

  • Sund og sikker arbejdsplads: Arbejde med risici på genbrugsstationen, brand og personskader. Du lærer at skubbe, trække og løfte korrekt.

  • Den gode kundeoplevelse: Handler om, hvordan vi skaber gode kundeoplevelser, samt hvilke forventninger borgerne har til mødet med genbrugsstationen og dens medarbejdere.

Fælles for uddannelserne er desuden, at kursisterne bliver aktivt inddraget både gennem dialog og praktiske øvelser. Derudover tager vi hele tiden afsæt i hverdagen på genbrugsstationerne for at gøre den tilegnede viden nem at sætte i spil hjemme på stationerne.

Supplerende til uddannelserne udbydes også temadage, hvor det er muligt at komme i dybden med og få repeteret særlige kernekompetencer indenfor temaerne ”Sund og sikker arbejdsplads”, ”Fraktionslære” og ”Den gode kundeoplevelse”.

Kontakt og information

Uddannelser og temadage er målrettet medarbejdere på genbrugsstationerne i Vestforbrændings 19 ejerkommuner, men alle er velkomne.
Aktuelle forløb og temadage bliver løbende annonceret på Resursium eller med henvendelse til kursusansvarlig, Petar Granic.