Matomo noscript

Analyse på trapperne for billigere fjernvarme | Vestforbrænding

Analyser af sammenlægning mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme er på trapperne

Fjernvarmerør over en græsplæne, nedgravning

Vestforbrænding og Farum Fjernvarme arbejder på at færdiggøre et beslutningsgrundlag for sammenlægning af de to selskaber. Sammenlægningen skal efter planerne sikre billigere fjernvarme og gøre det lettere at rulle mere fjernvarme ud til endnu flere borgere.

Parterne har siden forårets årsmøde i Farum Fjernvarme arbejdet på en afklaring af, hvordan sammenlægningen skal finde sted. De sidste analyser er ved at være på plads, og et beslutningsgrundlag forventes forelagt de to selskaber i december.

Både bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ole Bondo Christensen, og bestyrelsesformand for Farum Fjernvarme, Henrik Haugaard Pedersen, håber, at de afsluttende forhandlinger vil munde ud i en sammenlægning ved årsskiftet. Begge parter udtaler desuden tilfredshed med resultaterne af både dialog og undersøgelser.

Ole Bondo Christensen siger:

“I forlængelse af beslutningen i foråret 2023 på Farum Fjernvarmes årsmøde om at afsøge mulighederne for en sammenlægning med Vestforbrænding har der været et rigtig godt samarbejde mellem de to selskaber. Hensigten er at kunne sænke varmeprisen, sikre større forsyningssikkerhed og skabe sammenhæng i varmeforsyningen til fordel for både Farum Fjernvarmes kunder og for Vestforbrænding. Der udestår stadig de sidste tekniske afklaringer, men det klare mål er, at der i december kan forelægges et beslutningsoplæg om sammenlægning til repræsentantskabet i Farum Fjernvarme og til bestyrelsen i Vestforbrænding. Målet er, at sammenlægningen vil kunne blive en realitet først i det nye år”.

Henrik Haugaard Pedersen udtaler:

“Der er et rigtig godt samarbejde og forhandlingsklima mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme om en sammenlægning. Det er en kompliceret proces, hvor vi skylder hinanden at være grundige. Vi arbejder lige nu på, at få resultaterne af de tekniske og økonomiske undersøgelser klar, så de kan danne grundlag for Farum Fjernvarmes repræsentantskabs endelige beslutning på et repræsentantskabsmøde i december”.

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte pressechef i Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann, eller Farum Fjernvarme, hvis du har spørgsmål til denne pressemeddelelse.