Matomo noscript

Anlægget vedligeholdes - kan genere naboer | Vestforbrænding

Anlægget vedligeholdes - kan genere naboer

Anlæg Glostrup Sommer 2023

I perioden 26. maj og frem til 30. juni foretager Vestforbrænding planlagt vedligeholdelse af anlægget i Glostrup. Det kan skabe gener i form af støj, lugt og øget trafik. Der er som tidligere år taget initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet bliver der opsat støjværn og brugt elektrisk værktøj. Det vil være i perioden 28. maj til 4. juni, at de mest støjende aktiviteter vil foregå.

Arbejdet med vedligeholdelse af anlægget er planlagt over lang tid, og vi forventer at arbejdet vil vare frem til 30.juni. Noget af arbejdet består i at rengøre og vedligeholde inde i forbrændingsovnen, udskiftning af en stor varmeveksler og udskiftning af andre vitale dele af anlægget. En del af arbejdet vil foregå uden for normal arbejdstid fra tidlig morgen og ud på aftentimerne, hvilket skyldes, at Vestforbrænding ønsker at gøre perioden for vedligeholdelsesarbejdet så kort som mulig.

”Som i de foregående år ved vedligehold af vores ovne kan det ikke undgås, at der opstår mere støj, flere lugtgener og øget trafik nær anlægget end normalt. Vi er meget bevidste om vores påvirkninger af vores omgivelser, og vi handler naturligvis på det, ligesom det er en vigtig del af vores forberedelser,” fortæller pressechef Per-Henrik Goosmann, som tilføjer, at medarbejdere fra Vestforbrænding også vil tage ud på gader og veje for at konstatere, hvordan arbejdet påvirker omgivelserne.

”Vi håber på forståelse for, at vores arbejde sker i en god sags tjeneste nemlig at håndtere affald for knap 1 mio. borgere i Storkøbenhavn og i Nordsjælland og producere fjernvarme og el for mange tusinde kunder blandt private og virksomheder,” slutter Per-Henrik Goosmann.

Skulle der opstå gener opfordrer Vestforbrænding til, at man i dagtimerne ringer på tlf. 44857000. Er det aften eller weekend kan du kontakte og informere os på [email protected].

Hvis du er nysgerrig på Vestforbrændings arbejde, bliver der den 27. juni afholdt et aftenarrangement med rundvisning og information. Yderligere information om arrangementet kan læses i denne nyhed.