Matomo noscript

Vi udvider fjernvarmen på Frederikssundsvej | Vestforbrænding

Vi udvider fjernvarmen på Frederikssundsvej

Stablede gule fjernvarmerør, vejskilt med pil

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund. Gravearbejdet betyder, at der uden for myldretiden lukkes ét spor i den indadgående retning fra Stenløse ind til Måløv på Frederikssundvej. Arbejdet udføres i perioden medio juni 2024 til forventeligt maj 2025.

For at sikre fjernvarme til flere af Vestforbrændings nordlige kommuner, skal der etableres en Hovedledning fra Ballerup til Frederikssund via Egedal Kommune. Hovedledningen etableres i to dele.
Del 1 af ledningen går fra Måløv i Ballerup Kommune til Stenløse i Egedal Kommune, mens del 2 går fra Ølstykke i Egedal Kommune og frem til Frederikssund Kommune.
Når begge dele af projektet er færdige, er fjernvarmenettet i Egedal Fjernvarmes forsyningsområde koblet sammen med Vestforbrændings fjernvarmenet i både Ballerup og Frederikssund Kommune.  

Trafikregulering og gravearbejde

Gravearbejdet for den første del af fjernvarmeudrulningen starter medio juni 2024 og foregår primært på cykelstien på Frederikssundsvejens sydlige side, dvs. i køreretningen fra Stenløse til Måløv. 
Mens arbejdet udføres, vil der blive lukket ét spor i retning fra Stenløse til Måløv på Frederikssundsvej uden for myldretiden. Arbejdet udføres fra medio juni 2024 til maj 2025.
For at mindske trafikale gener i myldretiden holdes alle fire spor åbne frem til kl. 09.00, hvilket sikrer to farbare spor i begge retninger i myldretiden.
Mellem kl. 9.00 og 18.00 vil ét spor være spærret i østgående retning (fra Stenløse mod Måløv). Trafikken fra Måløv til Stenløse vil ikke blive påvirket.
Hastigheden på den berørte strækning sænkes til 50 km/t (normalt 80 km/t). 

Cykelsti bliver dobbeltrettet 

Cyklister i retning Stenløse til Måløv henvises via skiltning til modsatte side, hvor cykelstien bliver dobbeltrettet i hele anlægsperioden. Den dobbeltrettede cykelsti går fra Krogholmvej/Dam Agre til Humlebakken/Kirkebakken. Cyklister henvises alternativt til supercykelstien langs S-banen.