Fortsat risiko for lugtgener

Rest efter sortering af restaffald foran siloport i modtagehallen i Glostrup

Som tidligere informeret her på siden, er Vestforbrænding ramt af et nedbrud på vores Anlæg 5 på samme tid, som vi har planlagt vedligeholdelse på vores Anlæg 6.

Begge vores ovne er dermed ude drift. Siden fredag har mange arbejdet i døgndrift for at løse problemerne og reparere skaderne, hvilket er en større opgave. Vi har taget alle nødvendige forholdsregler for at begrænse risikoen for lugtgener fra vores silo, som i en periode ikke er blevet tilført nyt affald. Alligevel oplever flere generende lugt i nærheden af Vestforbrænding, og vi informerer derfor løbende via mails og her på hjemmesiden om forholdene, som vi dybt beklager.

Midt i dette forventer vi dog at kunne igangsætte Anlæg 5, søndag den 27.08. Igangsætningen vil vare godt 24 timer og risikoen for gener kan stadig være til stede, inden anlægget er i fuld drift. Vedligehold af Anlæg 6 vil efter planerne fortsat vare frem til den 03.09.

Vi beklager endnu engang for de gener, vi påfører vores omgivelser.