Matomo noscript

Kommuner samlet om affaldsdata | Vestforbrænding

Kommuner samlet om affaldsdata

Mennesker samlet til konference

Hvert forår samler vi en god flok repræsentanter fra Vestforbrændings kommuner til en temadag om affaldsdata, hvor vi sammen dykker ned i tal og data for affaldsmængder, genbrug og genanvendelse

Kortlægningen fra 2022 viser blandt andet, at borgerne i Vestforbrændings kommuner har indsamlet 405.926 ton affald i 2022, hvoraf 49,4 % af denne mængde blev genanvendt. Målet er 60% reel genanvendelse i 2030.

Vestforbrænding har lagt en ambitiøs indsatsplan med et katalog af aktiviteter, der skal øge den reelle genanvendelse med minimum 1,5% hvert år frem mod 2030. Det fortæller forretningsudvikler Iben Stanhardt, som også minder om, at vi skal tænke over at smide mindre ud:

For at nå målet om 60% reel genanvendelse er det vigtigt at betragte hele affaldshierarkiet. Det vil sige, at det er lige så vigtigt at affaldsminimere og dermed reducere mængden, der forbrændes, fx restaffald eller småt brændbart. Og i 2022 er det faktisk gået den rigtige vej.

Iben Stanhardt, forretningsudvikler

Den samlede mængde husholdningsaffald er faldet med 9 % fra 2021 til 2022.

Kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til Vestforbrændings affaldsdata, kan du kontakte datakonsulent Gitte Holm Ditlevsen.