Matomo noscript

Mere madaffald til biogas | Vestforbrænding

Mere madaffald til biogas

Lastbil med reklame for madaffald

Vestforbrændings kommuner indsamler bjerge af madaffald, som bliver lavet til biogas og brugt i det danske naturgasnet. Alene sidste år steg mængden af madaffald med 20% i forhold til året før.

30.700 tons madaffald. Så meget indsamlede borgerne i Vestforbrændings kommuner i 2021. Det svarer til en stigning på 20% sammenlignet med året før, og det er godt nyt for produktionen af biogas. De store mængder madaffald skyldes dels mere hjemmetid i forbindelse med corona, dels at flere kommuner er begyndt at indsamle madaffald, fortæller koordinator Henrik Jacobsen fra Vestforbrænding. 

”Mængderne af indsamlet madaffald er faktisk steget støt de seneste ti år, og i 2021 tog den så et ordentligt nøk opad. En del af forklaringen er, at en relativt stor kommune som Lyngby-Taarbæk indførte indsamling af madaffald i 2021. Men selv hvis man ser bort fra det, er indsamlingen fra borgerne i de øvrige kommuner steget med 8%.” 

Dertil kommer, at danskerne er blevet bedre til at sortere og langt mere bevidste om værdien af at sortere affaldet i forskellige typer. 

Mere madaffald under corona

Mængderne af indsamlet madaffald steg markant i både 2020 og 2021, hvor corona holdt mange familier hjemme fra både arbejde og sociale aktiviteter. Det kunne ses i affaldsbeholderne, som blev mere fyldte end sædvanligt:  

”Stigningen i mængderne af madaffald har været bemærkelsesværdig i både 2020 og 2021, hvor nedlukningerne har sendt folk hjem på privatadressen, og de har produceret en masse ekstra affald, ikke mindst madaffald,” forklarer Henrik Jacobsen, som forudser, at en del af madaffaldet nok ”flytter tilbage” til arbejdspladserne som erhvervsaffald i 2022: 

”Over de næste to år vil kommunerne dog rulle sortering af madaffald ud til en hel del nye husstande, så Vestforbrænding forventer at se en fortsat vækst i mængderne af madaffald frem mod 2024.”

Madaffald 2011 til 2021, graf

Madaffald bliver til biogas

Vestforbrænding modtager madaffald i både Frederikssund og Glostrup. Herfra køres det til Gemidan i Egedal Kommune, som frasorterer plast og andet uorganisk materiale, inden det sendes til bioforgasning hos Solrød Biogas. 

Solrød Biogas opgraderer gassen, så den kan sendes ud i naturgasnettet. Andelen af biogas i det danske naturgasnet er stigende og udgør i februar 2022 26% af gassen. Det er dermed med til at reducere Danmarks behov for import af gas.

Læs mere om biogas på Energinet.dk

Se film om hvad der sker med det affald, vi sorterer (YouTube)