Matomo noscript

Nej til gas i de danske hjem | Vestforbrænding

Nej til gas i de danske hjem

Steen Neuchs Vedel i NEKST arbejdsgruppe

Foto: © Adam Rieper og Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

De anbefalinger, som den nationale energikrisestab netop har afleveret på Christiansborg, bakkes fuldt ud op af Vestforbrænding, som også har bidraget til anbefalingerne gennem Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel, og selskabets erfaringer med sin Varmeplan 2030. En varmeplan som konverterer godt 39.000 husstandes opvarmning med gas og olie til fjernvarme og er et klart ja til at medvirke til opnåelsen af regeringens klimamål. 

"Det har været et privilegie at være en del af arbejdet i NEKST, og jeg er meget tilfreds med de anbefalinger, som vi er kommet med. Jeg har kunnet bidrage med Vestforbrændings erfaring med fjernvarmeudrulning, som der er blevet lyttet meget til i arbejdsgruppen. Netop nu er Vestforbrænding i gang med at udrulle fjernvarme til 39.000 kunder, og mange af de udfordringer, vi har mødt undervejs, har jeg båret ind til arbejdsgruppen. Jeg kan med sikkerhed sige, at hvis alle anbefalingerne implementeres, så vil det blive markant lettere at få udrullet fjernvarme i Danmark. Jeg håber meget, at man på Christiansborg vil tage anbefalingerne til sig," siger Steen Neuchs Vedel.

Anbefalingerne, som kan ses her, indeholder vigtige elementer i forhold til både effektiv og realistisk udfasning af gas i den danske opvarmning samt anbefalinger til, hvorledes man kan optimere udrulningen af fjernvarme og fjernelse af en række barrierer, som sinker anlægsprocesserne.

”Der er ikke tvivl om, at en række forsinkende faktorer i forhold til udrulning af fjernvarmen er blevet meget synlige i de senere år, hvor mange nye projekter og anlægsarbejder er blevet en realitet som følge af den energikrise, vi oplevede for blot to år siden. Dertil kommer, at forbrugerne ikke har haft et klart billede af støtteordninger og alternativer til deres gasfyr. Det håber jeg og en enig energikrisestab, at anbefalingerne kan være med til påvirke og dermed skabe klarhed. En anden dimension er, at det kraftigt bør overvejes, hvornår Danmark skal lukke for gashanerne til opvarmning,” siger Steen Neuchs Vedel.

Vestforbrænding har i sin strategi og i sine forretningsområder Grøn Fjernvarme samt Genbrug & Genanvendelse et klart mål i at medvirke til den grønne omstilling. Et arbejde som er blevet stadig mere intensiveret siden 2020. Men én ting er, at Vestforbrænding har en strategi og arbejder målrettet – en anden er at det også skal understøtte borgernes behov.

”Vi skal være så tæt på borgerne i deres valg og beslutninger, som overhovedet muligt. Og det er netop det anbefalingerne fra ”Farvel til gas i danske hjem” også tager udgangspunkt i,” siger Steen Neuchs Vedel, som gerne vil benytte lejligheden at kvittere for et godt samarbejde og en målrettet indsats i energikrisestaben.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker om et interview med Steen Neuchs Vedel, er du velkommen til at kontakte os.