Øget risiko for lugtgener

Grab samler affald i siloen

Vestforbrænding har i øjeblikket planlagt vedligehold på Anlæg 6, hvilket i forvejen kan give vores nærmeste omgivelser gener i form at lugt- og støjgener samt øget trafik.

Dertil  kommer, at vi fredag igen har set os nødsaget til at lukke vores Anlæg 5 ned på grund af tekniske problemer efter reparation og opstart tidligere på ugen. For at minimere risikoen for yderligere lugtgener vil Vestforbrænding have en skærpet overvågning og etablere yderligere modforanstaltninger. Et nyt reparationsarbejde vil blive påbegyndt snarest. Vi håber, at du som nabo til Vestforbrænding har forståelse for de udfordringer, vi står over for lige nu. Vi vender tilbage, så snart vi kan komme med en klarmelding.

Hvis du som nabo oplever usædvanlig støj, lugt eller støv så ring til os på +45 44 85 70 00 i dagtimerne på hverdage. Er det aften eller weekend, kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk