Matomo noscript

Polstrede møbler kan øge genanvendelsen | Vestforbrænding

Polstrede møbler kan øge genanvendelsen

Polstrede møbler i container på genbrugsstation

Nyt forsøg viser potentiale for at hente op til 1.300 tons ekstra reel genanvendelse pr. år fra polstrede møbler.

Næsten alle Vestforbrændings kommuner indsamler nu de 10 forskellige typer affald, som Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om. Det har materialiseret sig i form af ekstra affaldsspande, bokse og sække på villaveje og i baggårde. Den reelle genanvendelse lå i 2022 på 49% på tværs af Vestforbrændings kommuner.

Der ligger derfor stadig et stykke benhårdt arbejde i at identificere de næste initiativer, der skal rykke genanvendelsen i vejret for at nå EU’s høje genanvendelsesmål for husholdningsaffald på 60% i 2030 og 65% i 2035.

Potentiale i polstrede møbler

De seneste års succesfulde resultater med central neddeling og sortering af Stort Brændbart og Småt Brændbart har fået Vestforbrænding til at undersøge, om andre fraktioner har potentiale til at kaste ekstra reel genanvendelse af sig med denne metode.

Her er et af valgene faldet på polstrede møbler fra genbrugsstationerne – en fraktion, der ud over madrasser og sofaer, også fungerer lidt som en skraldespand for emner, der falder ned mellem flere kasser. Det er f.eks. klaverer, tagpap, glasfiber og diverse sammensatte produkter, der har for lidt metal i sig til rigtigt at høre hjemme i jernkassen.

Polstrede møbler bliver i dag behandlet ved neddeling, hvorefter magnetisk jern frasorteres og resten forbrændes. Det giver en reel genanvendelse på omkring 10%.

Jern og træ har værdi

I forhåbning om at dette resultat kan forbedres, kørte Vestforbrænding i januar godt 50 tons polstrede møbler til Marius Pedersen i Rødovre for at teste fraktionen på deres sorteringsanlæg. Forsøget viste, at der, ud over 14% jern, kunne udsorteres 15% træ til genanvendelse.

Med 6.600 tons polstrede møbler fra Vestforbrændings kommuner i 2022, giver det et potentiale for at øge genanvendelsen fra ca. 650 tons til knap 2.000 tons. Næste skridt er gennemførelse af et udbud, så vi forhåbentlig i 2024 kan høste den fulde gevinst.

Kontakt og information

Hvis du vil høre mere om polstrede møbler og forsøg, er du velkommen til at kontakte Henrik Jacobsen.