Pressemeddelelse: Snart 50 år, men fortsat topmoderne og effektiv

Skorsten i solskin, med lammeskyer

Ved den netop afholdte generalforsamling i Vestforbrænding var der bred enighed om, at det snart 50-årige affaldsselskab er topmoderne, veldrevet og effektivt, og understøtter sine ejerkommuners indsats for bæredygtig genanvendelse og grøn omstilling. Det fastslog bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen på årets generalforsamling.

-Resultaterne for 2018 afspejler, at Vestforbrænding gør det godt med en bred palette af forretningsområder, som understøtter borgernes udsortering af affald til genanvendelse, fortsat konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling og uændrede lave varmepriser til vores fjernvarmekunder, sagde bestyrelsesformanden i sin årsberetning.

Ole Bondo Christensen fokuserede endvidere på, at klare strategier og visionære beslutninger i høj grad har bidraget til valg af nye løsninger, teknologisk udvikling og innovation, og at den fælles satsning på kildesortering ved husstanden, i kuber og på genbrugsstationen har været den helt rigtige beslutning.

-Ejerkommunernes samarbejde om ensartede løsninger og kildesortering, er fortsat Vestforbrændings grundlæggende tilgang til at øge genanvendelsen og fremme den cirkulære økonomi. Kildesortering giver den bedst mulige kvalitet og sikrer afsætning på markedet, og bidrager bl.a. til at indsamlet plast afsættes til 75 % genanvendelse.  

Ole Bondo Christensen fastslog, at borgerne gerne vil sortere, og flere og flere borgere har i dag mulighed for at udsortere deres affald ved husstanden, i nærområdet som supplement til genbrugsstationernes velfungerende og populære løsninger.

Næsten 62 % af husholdningernes samlede affaldsmængde udsorteres til genanvend-else – når man medregner affaldet fra genbrugsstationerne - og det betyder, at en stadig mindre andel af husholdningsaffaldet går til energinyttiggørelse.

Det indebærer også, at målet for genanvendelse af 50 % af husholdningernes affald i 2022 - set over en bred kam - er inden for rækkevidde, og at Vestforbrænding er godt rustet til nye EU-mål om øget genanvendelse

Samarbejde er også nøgleordet, når det gælder vores bidrag i den grønne omstilling i hele hovedstaden, hvor Hovedstadskommunernes fælles vision om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035, stiller krav til, at centrale og decentrale energisystemer spiller sammen og åbner op for vedvarende energiløsninger, nye teknologier og intelligente løsninger. 

Ole Bondo Christensen understregede i den sammenhæng vigtigheden af, at affaldsbaseret fjernvarme fortsat prioriteres til varmeforsyning, fordi der fortsat vil være behov for energinyttiggørelse af restaffald som ikke kan genanvendes.

Høj miljøprofil og lave priser er væsentlige forudsætninger som Vestforbrænding, selv med snart 50 år på bagen, fortsat til fulde kan leve op til med sine to ”state-of-the-art” energianlæg. Med beslutningen i 2018 om at opgradere røggaskondensering på anlæg 6, er begge vores anlæg både teknisk, miljømæssigt og energieffektivt, fuldt på højde med nyetablerede anlæg.Med høj udsortering af borgernes affald og energinyttiggørelse af restaffaldet, bidrager Vestforbrænding fortsat med en meget væsentlig klimaindsats.

Ole Bondo Christensen sluttede med at konstatere, at branden på Vestforbrænding i november 2018, naturligt nok har påvirket årets økonomiske resultat, som ligger under det budgetterede. Men formanden lagde også stor vægt på, at der takket være stor forståelse og fleksibilitet fra kommunerne, vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører – og ikke mindst takket være en ekstraordinær indsats fra medarbejderne – blev sikret at vores affalds- og varmekunder ikke blev berørt af nedbruddet, og begge anlæg hurtigt kom tilbage i drift.

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview.
  • Ole Bondo Christensen, best. fmd.
  • Peter Basland, direktør
  • via Kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann:pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31