Matomo noscript

Udrulning af fjernvarme og gravearbejde i Egedal | Vestforbrænding

Udrulning af fjernvarme og gravearbejde i Egedal

Stablede gule fjernvarmerør i mellemstørrelse

På baggrund af medieomtale af udrulning af fjernvarme og kommende gravearbejde på Frederikssundsvej i Egedal, ønsker Vestforbrænding at præcisere forhold, som fremgår af artikler bragt af SN.dk.

Vestforbrænding gennemfører en storstilet indsats for grøn omstilling og billigere varmeregning. Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med alle de berørte kommuner – herunder Egedal Kommune.

Det er gentagne gange fremhævet, at pendlere og øvrige trafikanter på Frederikssundsvej kan imødese voldsomme forsinkelser, som er estimeret til at være i størrelsesordenen over 60 minutter i myldretiden. Denne oplysning er en worst case beregning med en model for gravearbejdet, der indebærer at Frederikssundsvej kun har to spor på strækningen fra Veksø til midt i Stenløse. Vestforbrænding vil gøre en massiv indsats for at reducere generne mest muligt for trafikanterne, mens der etableres en ny fjernvarmeledning på strækningen. Vejdirektoratet har som vejmyndighed, foretaget den omtalte beregning, der bruges som grundlag for at finde bedst mulige løsninger for at reducere generne mest muligt. Der arbejdes for tiden på optimering af løsningen, og derfor kan der ikke konkluderes noget præcist og retvisende om forlænget rejsetid eller øvrige trafikale gener. Vestforbrænding deler bekymringerne fuldt ud. Derfor arbejder vi fortsat intenst på at finde løsninger, der kan minimere generne.

I forhold til information til borgerne i Egedal Kommune, er der rejst kritik af, at Vestforbrænding ikke har leveret en kommunikationsstrategi til kommunen. For at sikre rettidig information til borgere og trafikanter er der allerede i starten af februar i samarbejde med kommunen udarbejdet en kommunikationsstrategi, der vil blive anvendt, når relevante informationer er klar. Vestforbrænding vil dermed sikre god kommunikation til berørte borgere i Egedal Kommune. Så snart vi har et overblik over gener og endelig rørføring, vil der blive kommunikeret her på vestfor.dk, ligesom vi ved, at Vejdirektoratet løbende vil opdatere sin hjemmeside.

Alle interesserede kan allerede nu følge planer og løbende fremdrift for projektet her: Fjernvarme i Egedal