Matomo noscript

Ungeklimarådet besøger Vestforbrænding | Vestforbrænding

Ungeklimarådet besøger Vestforbrænding

Ungeklimaråd besøger Vestforbrænding

I denne uge fik Vestforbrænding besøg af Ungeklimarådet, der er nedsat af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Rådets medlemmer havde taget de gode sko på og fik udleveret både sikkerhedshjelme- og veste, så de kunne få den store rundvisning på en affaldsforbrænding.

Undervejs var der masser af både gode og skeptiske spørgsmål til Vestforbrændings arbejde med cirkulær økonomi, affaldsminimering og klimaindsats, og vi lytter selvfølgelig til alle input.

CO2-fangst og forebyggelse af affald

Efter rundvisningen fik vi en snak med Ungeklimarådet om Vestforbrændings arbejde med CO2-fangst og om de målrettede indsatser, vi laver for genbrug og genanvendelse. Det var sammen med stabschef Jan Petersen og områdechef for Genbrug og Genanvendelse Yvonne Amskov.

”Hos Vestforbrænding har vi jo ambitiøse dagsordener både indenfor CO2-fangst og genbrug og genanvendelse. Vi fik en god dialog, men blev også udfordret af Ungeklimarådet, som gav nogle nye perspektiver på vores arbejde, herunder særligt, at vi bør kigge endnu mere på forebyggelse af affald,” siger Jan Petersen.

En mere cirkulær verden

For Ungeklimarådet var det også et godt besøg, fortæller forperson for Ungeklimarådet Nadia Gullestrup Christensen:

"Det var en fornøjelse at komme forbi Vestforbrænding og have en konstruktiv snak om fremtiden for sektoren. Vi arbejder i Ungeklimarådet for at skabe en mere cirkulær verden, hvor vi får et lavere forbrug, forebygger spild og genbruger mere. Vestforbrænding har flere gode initiativer med alt fra genbrug til mere fjernvarme, som var spændende at blive klogere på, og vi ser frem til at følge deres arbejde."

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en etårig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Tak for besøget!