Matomo noscript

CO2-fangst ambitioner trods tab i udbud | Vestforbrænding

Vestforbrænding ærgrer sig over tabt CO2-fangst udbud

Skorsten solnedgang

Energistyrelsen har netop meddelt, at Ørsted har vundet CCS-udbuddet. Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel, ærgrer sig over, at Vestforbrænding ikke har vundet men understreger, at arbejdet med CO2-fangst ikke stopper her

”Vi ønsker Ørsted et stort tillykke med resultatet. Vi glæder os til at følge deres arbejde og ser frem til, at Ørsted som de første får fanget og lagret CO2 i storskala i Danmark. Men Vestforbrændings arbejde med CO2-fangst stopper ikke her. Vi må og skal have realiseret vores bestyrelses og ejerkommuners ambitioner om at være klimaneutrale inden 2030, hvor CO2-fangst er et afgørende redskab. Det er også vigtigt for kommunernes klimamål,” siger direktør Steen Neuchs Vedel.

Vestforbrænding har brugt 18 måneder på at forberede arbejdet med CO2-fangstanlægget. Blandt andet har Vestforbrænding allerede opbygget en kompetent projektorganisation, der er udarbejdet VVM-ansøgning og lokalplan, der er sikret en entreprenør til at bygge CO2-fangstanlæg som er i gang med at lave en detaljeret projektplan.

”Vi er meget langt fremme i arbejdet med at kunne bygge et CO2-fangstanlæg, og vi er mere end klar til at gå i gang. Der kommer snart et nyt tilsvarende udbud fra staten. Det afventer vi med stor interesse. Men vi arbejder naturligvis også på andre modeller for finansiering. Vestforbrændings bestyrelse vil snarest tage stilling til dette,” siger Steen Neuchs Vedel.

Vestforbrænding havde i deres projektforslag valgt en onshore-løsning, som på sigt kunne rumme flere store CO2-udledere:

”Vores løsning var mere enkel, hvor transport og lagring skulle ske i undergrunden ved Stenlille. Der er et stort potentiale for betydelige CO2-reduktioner med en offentlig kollektiv rørløsning, hvor flere store CO2-udledere kan koble sig på. Dette har Klimarådet også påpeget, og det håber vi på, at regeringen vil kigge nærmere på ved at indtage en koordinerende rolle for at sikre dette,” siger Steen Neuchs Vedel.

Opfordrer regeringen: Få rammevilkår på plads

Vestforbrænding har under den langstrakte proces fra udbud til tilbud høstet en række erfaringer. En af disse er, at den gældende lovgivning står i vejen, hvis de mange, som er klar til at bygge anlæg til CO2-fangst, skal kunne understøtte klimamålsætningerne. Det handler ganske enkelt om, at rammerne for CO2-fangst skal etableres nu for at sikre, at investeringerne sker.

”Vi lægger os helt op ad Dansk Fjernvarmes vurdering, at der i dag ikke er etableret rammer og en sammenhængende regulering, der sikrer en hurtig og effektiv implementering af CO2-fangst på de kommunale affaldsenergianlæg, der producerer fjernvarme. Det er der behov for at finde en løsning på, når man samtidig ved, at fjernvarmesektoren potentielt kan bidrage med over 50 pct. af 2030-mankoen gennem CO2-fangst,” siger direktør Steen Neuchs Vedel og tilføjer, at han håber, Energistyrelsen under sin evaluering af dette første CO2-udbud vil tage Vestforbrændings erfaringer med sig.