Matomo noscript

Varsel om lugtgener afblæses | Vestforbrænding

Vestforbrænding afblæser varsel om øget risiko for lugtgener

Dobbelt røgfane på Vestforbrænding skorsten

Som tidligere varslet har der været risiko for lugtgener omkring Vestforbrænding efter nedbrud på vores Anlæg 5, samtidig med et planlagt vedligeholdelsesarbejde på Anlæg 6.

Reparationsarbejde på kedlen i Anlæg 5 er overstået, og der er foretaget trykprøvning. Anlægget er i fuld drift, og  øget risiko for lugtgener, som det fulde driftstop medførte, er ikke længere gældende. Der udføres fortsat vedligeholdelsesarbejde på Anlæg 6 frem til begyndelsen af september. Vestforbrænding beklager endnu engang for den periode, der har været gener, men understreger samtidig, at det har været ekstraordinære og uforudsigelige hændelser, der har udløst problemerne.