Matomo noscript

Vestforbrænding er udvalgt til CCS-udbud | Vestforbrænding

Vestforbrænding er udvalgt til CCS-udbud

To kraner, gas veksler, skorsten, sommer

Vestforbrænding er nu udvalgt til at deltage i udbuddet om tildeling af tilskud fra den statslige CCSU-pulje på 8,3 mia. kr. Det har Energistyrelsen netop meddelt. Dermed er Danmarks største affaldsenergiselskab det eneste kommunalt ejede affalds-selskab, som deltager i den videre proces. Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel, glæder sig over meddelelsen fra Energistyrelsen – ikke alene på selskabets vegne men i høj grad også på vegne af de 19 kommuner, som ejer Vestforbrænding.

Klima, miljø og den grønne omstilling er en del af Vestforbrændings DNA. Selskabet arbejder med at genbruge så meget affald som muligt og sikre en klimaneutral energiudnyttelse af restaffaldet. CO2-fangst og -reduktion er derfor stærkt forankret i Vestforbrændings strategi og er en vigtig milepæl for selskabet.

-Vi har en forpligtelse til at tage et samfundsansvar, og CO2-reduktioner er et afgørende mål for både de kommunale og nationale klimamålsætninger. Jeg mener, at Vestforbrænding har en unik position for afsætning af overskudsvarme fra CO2-fangsten til gavn for vores ejerkommuners nuværende og kommende fjernvarmekunder, siger Steen Neuchs Vedel og peger på, at Vestforbrænding er i gang med at udrulle et storstilet fjernvarmeprojekt til 6,1 mia. kr., der skal konvertere endnu 30.000 boligers brug af dyr og fossilholdig gas til grøn fjernvarme.

-Tidligere har der været hindringer for, at kommunalt ejede selskaber kunne byde på så stor en opgave med at bygge et CO2-fangst anlæg. Nu er vi udvalgt til at kunne byde, og det  betyder, at vi kan intensivere vores arbejde med CO2-fangst endnu mere og dermed medvirke til ikke alene effektiv CO2-fangst på vores eget anlæg men i særdeleshed aktivt understøtte både vores 19 ejerkommuners og den nationale klimaindsats, siger Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel, som under hele processen har været overbevist om, at Vestforbrænding kan løfte opgaven.

Efter prækvalifikationen fortsætter Vestforbrænding med udarbejdelse af det udbudsmateriale, som skal sendes til Energistyrelsen inden årets udgang. Samtidig skal Vestforbrænding have en tæt dialog med Energistyrelsen, inden det endelige bud bliver fremsat.

 

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne presseinfo og aftale evt. interview med Steen Neuchs Vedel.

Pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / tlf.  40 38 76 31

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside