Matomo noscript

Vestforbrænding intensiverer sin CO2-indsats | Vestforbrænding

Vestforbrænding intensiverer sin CO2-indsats

Skorsten topperspektiv vanddamp røg Co2

Vestforbrænding, som længe har arbejdet med at mindske udledningen af CO2, intensiverer nu sin indsats. Det sker over en bred front med fangst, lagring og medvirken til udvikling og brug af nye teknologier – herunder Power-to-X. Og det vil ske i et tæt samarbejde med både private og offentlige aktører. Rådgivningsvirksomheden COWI er en af de samarbejdspartnere, der skal medvirke til at realisere Vestforbrændings ambitioner om at stå klar allerede i 2025.

”Vi går efter at nå det i 2025. Vi har truffet nogle af de helt store beslutninger om vores indplacering og bidrag i klimakampen, vi har fået dem indarbejdet i vores strategi, og ikke mindst er vi indgået i mange af de partnerskaber og samarbejdsfora, som er nødvendige for at nå klimamålene. Vores ambitioner er tårnhøje, og vi er samtidig en smule utålmodige,” siger Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel, som understreger, at selskabets CO2-indsats ikke vil være isoleret til fangst alene.

”Man vil også finde Vestforbrænding dér, hvor der arbejdes med lagring og udvikling af nye energiformer – herunder Power-to-X. Der er mange elementer i denne indsats, der også kræver massive investeringer, men Vestforbrænding er klar til det store arbejde,” siger Steen Neuchs Vedel.

Samarbejde og udnyttelse af viden og kompetencer er ifølge Vestforbrændings direktør grundlæggende for at opnå succes. Selskabet indgår allerede i dag aktivt i det såkaldte C4-samarbejde i Carbon Capture Cluster Copenhagen.

”Hvis vi skal have løst klimaudfordringen, kan vi ikke gøre det hver for sig. Det er det simpelthen for stort til. Vi er nødt til at samarbejde. Særligt hvis vi vil lykkes med nogle CO2-løsninger, som hænger økonomisk sammen, og hvor vi taler om nogle mængder, der er værd at høre om,” siger Steen Neuchs Vedel, og pointerer at opgaven ikke alene handler om at begrænse egen udledning af CO2 men at støtte op om alle de initiativer, der giver mening.

En af Vestforbrændings vigtige samarbejdspartnere er rådgivningsvirksomheden COWI, som over årene har oparbejdet ekspertise i og erfaringer med løsninger af klimaudfordringerne og CO2. COWI har blandt andet bistået med udviklingen af carbon capture storskalaanlægget ved Klemetsrud i Norge samt været rådgiver på store Power-to-X projekter for blandt andre Ørsted, CIP og Energinet.

“CO2-fangst sammen med Power-to-X teknologier har et enormt potentiale til at reducere klimabelastningen - særligt når man er flere som vælger at arbejde sammen og udnytte den samlede kompetence maksimalt. Hele kunsten omkring storskala carbon capture bliver i stigende grad et centralt redskab. Vi er begejstrede for partnerskabet med Vestforbrænding, deler de tårnhøje ambitioner, og er klar til at lægge os i selen for at komme i mål til 2025,” siger Jens Bjørnmose, COWIs direktør for Power-to-X og Carbon Capture.

Kontakt og information

Redaktionen er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne pressemeddelelse eller ved ønsker om interviews.