Matomo noscript

Omstilling til fremtidens fjernvarme | Vestforbrænding

Vestforbrænding omstiller sig til fremtidens fjernvarme

Termostat på radiator, står på tallet tre

Vestforbrænding arbejder lige nu på en omstillingsproces for at kunne levere fremtidens fjernvarme, som indeholder flere energikilder og vil være supplement til anlæggets forbrænding af affald. Det sker for at øge forsyningssikkerheden og levering af fleksibel og grøn fjernvarme til de mange nye kunder, som i de kommende år vil blive tilsluttet Vestforbrændings forsyningsnet.

”Vestforbrænding arbejder på at tilbyde fjernvarme til 35.-40.000 nye kunder i syv kommuner i løbet af de kommende år. Når vi kobler flere kilder til vores produktion, er det fordi, fjernvarme er et fleksibelt system, som kan kombinere mange forskellige varmekilder – både interne og eksterne,” fortæller Søren Løgstrup Hansen, som understreger, at netop fleksibilitet gør fjernvarme til en stabil og fremtidssikker varmekilde.

”Og der bliver brug for systemets fleksibilitet, når Vestforbrænding i fremtiden skal producere yderligere 700.000-1.000.000 MWh varmekapacitet til de mange nye kunder. Det er næsten dobbelt så meget varme, som vi producerer i dag,” siger Søren Løgstrup Hansen.

Vestforbrænding arbejder på en kombination af adskillige varmekilder, der skal sikre en stabil, klimavenlig og prisvenlig varmeforsyning til alle:

Nye tiltag, som f.eks. optimering af temperaturerne i fjernvarmenettet, der sikrer en endnu mere effektiv udnyttelse af affaldsforbrændingen til varmeproduktion
Energicentraler med varmepumper, elkedler og akkumuleringstanke
Overskudsvarme fra industriel overskudsvarme, datacentre og spildevandsanlæg
Øget samarbejde med lokale fjernvarmeselskaber, som eks. Egedal Fjernvarme, Farum Fjernvarme, Hillerød Forsyning, CTR og VEKS, så der skabes et endnu større sammenhængende varmenet i hele hovedstadsområdet og Nordsjælland
Nyt CO2-fangstanlæg på Vestforbrænding i fuldskala, der vil give store mængder overskudsvarmesom kan udnyttes til varme hos vores kunder
Varme fra geotermi (jordvarme) i samarbejde med Innargi (selskab ejet af A.P. Møller-Mærsk og ATP)
Når alle nye kunder er koblet på, vil det give en årlig CO2-besparelse på min. 130.000 tons i forhold til de varmekilder, som Vestforbrændings kunder anvender i dag – primært gas.

Fjernvarmen er værd at vente på

”Vi står overfor en kæmpe omstilling af vores fjernvarmeforretning. Men fjernvarme er ikke et quick fix. Fjernvarme tager tid. Men når den først ligger der, så er det en fantastisk måde at akkumulere og distribuere energi på,” siger Søren Løgstrup Hansen, som tilføjer, at det store arbejde med at komme frem til målstregen med Varmeplan 2030 allerede er i fuld gang, og han forventer, at der bliver indgået entreprenøraftaler vedrørende udrulning af fjernvarme for de første etaper inden udgangen af oktober.

Vestforbrænding er også i gang med at lægge et stort puslespil for anvendelse og indfasning af de kommende nye varmekilder, hvor opbygningen af en større varmeakkumuleringstank på anlægget i Glostrup er igangsat, ligesom optimeringen af den eksisterende varmeproduktion på affald allerede sker løbende, og det øgede samarbejde med andre fjernvarmeselskaber er skabt.

”Men fjernvarmen er værd at vente på, og vi glæder os i den grad til at skrue op for den nye og kommende generation af den. Og der bliver nok af den,” slutter Søren Løgstrup Hansen.