Vestforbrænding vil indfange CO2 i fremtiden

Skorsten anlæg rør modlys

Vestforbrænding vil afklare mulighederne for i fremtiden at indfange CO2 fra forbrændingsanlægget og afsætte det til produktion af brændsel.

Vestforbrænding udleder årligt 500.000 ton C02 fra forbrænding af affald – hvor af 200.000 ton er fra fossile brændsler. Derfor er der et stort potentiale i, at Vestforbrænding i fremtiden kan udnytte en teknologi, der indfanger og omdanner CO2 – kaldet Carbon Capture & Utilization.

Vestforbrænding har derfor besluttet at lave et forstudie for at afklare mulighederne for at implementere Carbon Capture-teknologien på Vestforbrændings anlæg og afsætte den indfangede C02 til produktion af brændsel. Derudover skal Vestforbrænding bidrage med data til et forskningsprojekt ledet af Siemens, hvor forskere på DTU skal undersøge, hvordan man kan indfange og genanvende CO2 fra et forbrændingsanlæg.

 

Hvorfor Carbon Capture & Utilization?

Hvis Danmark og resten af verden skal nå de ambitiøse klimamål er det ikke nok at nedbringe udledningen af CO2. Negativ udledning er nødvendig – og her er indfangning og genanvendelse af CO2 en del af løsningen.

Teknologien til carbon capture er allerede udviklet. Man vasker røgen og fjerner CO2, inden den forlader skorstenen. Tidligere har der kun været fokus på, at CO2 blev lagret, men Siemens vil i det nye forskningsprojekt kigge nærmere på at indfange CO2’en, så den efterfølgende kan genanvendes.

Man kan genanvende C02 ved hjælp af elektrolyse, hvor man fremstiller brint (H2) – og ved at anvende af grøn strøm til processen får man CO2-neutral brint. Med COog H2 er det ved kemiske forbindelser muligt, at fremstille syntetiske råstoffer (kulbrinter), der kan bruges i plastindustrien eller som brændstof - til gavn for klima og miljø, i stedet for at udvinde kulbrinter fra olie og gas.