Matomo noscript

Du afgør kvaliteten af genanvendelsen | Vestforbrænding
Madaffald som æggeskaller, kartoffelskræller og gammelt brød

Du afgør kvaliteten af genanvendelsen

Det er vigtigt, du sorterer rigtigt, hvis vi skal få det bedste ud af dit affald.

Hvordan du sorterer dit affald, har en direkte effekt på kvaliteten af de produkter, dit affald kan genanvendes til. Sortering tager tid, og du sorterer med garanti, fordi du gerne vil gøre det rigtige for miljø og klima. Derfor er det vigtigt, at du gør det rigtigt – ellers er det spild af tid, penge og gode intentioner.

Genanvendelse er med til at spare på jordens ressourcer, og her gør din sortering en forskel i det samlede regnskab. Dit affald bliver kørt til virksomheder, der laver nye produkter af det, og de kan af gode grunde kun lave nye produkter af det materiale, de får leveret. Det vil sige, at for mange forkerte sorteringer, i for eksempel papiraffaldet, kan betyde, at et vognlæs i stedet for at blive til nyt papir kun bliver til æggebakker. Selvfølgelig er æggebakker bedre end ingenting, men papir kan genanvendes op til syv gange med brug af meget få ressourcer. Så når du alligevel sorterer, så gør det efter din kommunes sorteringsvejledning. Så sikrer du, at kvaliteten i genanvendelsen er god, og de bedste produkter kan laves.

Fire skraldespande til sortering - indendørs

Fejlsortering har konsekvenser

Vi ser mange typer af fejlsorteringer, hvor nogle giver store problemer. For mange af den type fejlsorteringer i et vognlæs, kan det betyde, at hele læsset skal køres til forbrænding, da kvaliteten simpelthen er for dårlig til genanvendelse. Det er ikke kun ærgerligt for miljøet, men det har også ofte en økonomisk konsekvens. Afvises et vognlæs pga. for dårlig kvalitet, så har de virksomheder, der laver nye produkter af affaldet ofte krav på en økonomisk kompensation.

Spild af din tid og dine penge

Det affald, du troede du sorterede til genanvendelse, ryger pludselig til forbrænding, og det koster ovenikøbet penge. Pludselig har vi en lose-lose situation, hvor affaldsselskabet skal betale en bøde, der i sidste ende påvirker det affaldsgebyr, du betaler. Derfor er det også økonomisk vigtigt at sortere rigtigt, da det kan få direkte effekt på, hvor meget det koster at håndtere dit affald. Derfor tænk altid på både miljøet og økonomien, når du sorterer.

Gør det nemt at gøre det rigtigt

Lav et system, der hjælper dig med at sortere rigtigt og mest muligt affald. Det kan fx være beholdere eller andet i dit køkken, bryggers eller andre steder. På den måde skal du ikke ud af din bolig hver gang du skal sortere. Er du i tvivl og kan ikke finde et svar på, hvordan du skal sortere det affald du står med, så husk altid: ”hellere put det affald du er i tvivl om i restaffaldet end at sortere forkert.