Matomo noscript

Forbrændingsanlægget | Vestforbrænding
Grab samler affald i siloen

Forbrændingsanlægget

I gennemsnit kommer der 390 lastbiler om dagen med affald til vores affaldsmodtagelse, hvor vi modtager ca. 10.000 ton restaffald til forbrænding i vores to ovne.

Hver dag modtager vi alt det restaffald til forbrænding, der ikke kan genanvendes. Affaldet bliver læsset ind i affaldssiloen, hvor der er plads til, at Rundetårn kan stå over seks gange. Fra siloloftet sørger tre store krangrabbe for, at affaldet bliver fordelt og fyldt op i ovnskaktene, så det kan blive brændt. En grab kan løfte fem ton.

Mand arbejder på revision af forbrændingsovn

Ovne så store som et hus

De to ovne er 30 meter høje, og 130 kvadratmeter i grundareal. I ovnene er temperaturen 1.000 °C, og hver ovn brænder ca. 35 ton affald i timen. Det bliver til næsten 1.800 ton affald i døgnet. Det vil tage én person ca. 117 år at generere det affald, der bliver brændt hver time i bare en af ovnene.

Varmen fra ovnene bliver brugt til at lave damp, der driver en turbine, som laver strøm. Overskudsvarmen bliver efterfølgende brugt til at opvarme fjernvarmevand. Det sker ved hjælp af varmeveksling, hvor den varme damp overfører varmen til det fjernvarmevand, der sendes ud til forbrugerne.

Kontrolrummet skærme SRO styring Vestforbrænding

Vi holder altid øje

Forbrændingen bliver overvåget konstant fra vores kontrolrum. Der skal altid fyres i ovnene og sendes fjernvarme (og strøm) ud til de danske hjem. Et væld af skærme med data og live video giver overblikket og driftsoperatørerne holder blandt andet øje med koncentrationen af ilt (O2), damptrykket og dampkedlen.

De kan desuden se mængden af affald og temperaturen i ovnen. Derudover holdes øje med emissionen fra skorstenen og kvalitet af brændslet (affaldet). Der er termiske kameraer, overblik over fjernvarmen, skærme til energiplanlægning altså salg af strøm og fjernvarme. Andre skærme viser ovnristene, affaldskranen og slaggekranen.

En meget stor del af tiden bruges på at regulere anlægget samt lede efter fejl og problemer og derefter løse problemerne hurtigst muligt. Kontrolrummet er også kontrolcentral for alle centrale funktioner på kraftvarmeværket.

Grab samler affald i siloen