Matomo noscript

Genbrug i storskala | Vestforbrænding
Toiletkummer til genbrug

Genbrug i storskala

Fliser, genbrugstræ og toiletkummer. Som et forsøg har Vestforbrænding etableret et 400 m2 genbrugscenter til byggematerialer på Høje Taastrup genbrugsstation. 

Vestforbrænding har et ambitiøst mål om at udsortere 30.000 tons affald til genbrug i 2030 i samarbejde med vores ejerkommuner. Derfor har vi opstartet et demonstrationsforsøg på Høje-Taastrup genbrugsstation og etableret et genbrugscenter, hvorfra der blandt andet skal udsorteres genbrugelige byggematerialer.

Genbrug Høje Taastrup menneske iført gul refleksvest

Fordelene ved genbrug er flere. For det første kan vi undgå at bruge klodens ressourcer på at producere nye produkter og derved minimere vores materiale aftryk. For det andet kan vi reducere vores samlede affaldsmængder ved at genbruge mere. Endelig kan vi undgå at bruge ressourcer på at lave affald til nye produkter.

10.000 tons bæredygtige byggematerialer

Bygge- og anlægsaffald er noget af det affald, som vi producerer allermest af i Danmark. Derfor er der netop et stort genbrugspotentiale i bygge- og anlægsaffald. Derfor vil det også være i byggeaffaldet, at vi ser det største genbrugspotentiale.

Faktisk forventer vi at udsortere mellem 10-15.000 tons bæredygtige byggematerialer, der blandt andet består af mursten, belægningssten, fliser, toiletter, håndvaske, tømmer og sågar helt ubrugte byggematerialer, der også bliver smidt ud.

Belægningssten til genbrug

For at nå målet er det nødvendigt at kunne håndtere genbrugsemner i stor skala. Dette kræver innovative løsninger inden for både sortering, transport, efterbehandling og afsætning.

Nye måder at sortere bæredygtige byggematerialer

Af den årsag har Vestforbrænding igangsat et demonstrationsforsøg på Høje-Taastrup genbrugsstation, hvor vi vil afprøve nye løsninger til, hvordan genbrug kan fungere i fuld skala på en genbrugsstation.

Forsøget fokuserer i første omgang på at realisere genbrugspotentialet i byggeaffald. Derfor vil der løbende blive opstillet nye forsøgsfraktioner, som kunder på genbrugsstationen kan sortere de genbrugelige byggematerialer i.

Genbrugsstationen i Høje-Taastrup er den første af flere genbrugsstationer, der vil indgå som en del af Vestforbrændings indsats med at sortere genbrugelige byggematerialer.

Dronebillede af genbrugscenteret på Høje-Taastrup genbrugsstation

Genbrugscenter til nye cirkulære forretningsmodeller

Formålet med genbrugscenteret er at skabe nye cirkulære forretningsmodeller ved at lette håndteringen, opbevaringen og distributionen af genbrugsmaterialer mellem genbrugsstationer og byggebranchen. Samtidig skal det bruges til at skabe nye samarbejds- og markedsrelationer ved at fremvise og afsætte genbrugelige produkter og byggematerialer.

Ved at tilbyde indsamling, borgerhåndtering, materiale indkøb, eftersortering og håndtering, lageropbevaring og logistik- samt transport sikrer vi, at genbrugelige byggematerialer og andre genbrugelige genstande fra genbrugsstationer nemt kan transporteres fra genbrugsstationer til vores genbrugscenter, hvor de kan gøres klar til genbrug og afsætning i større skala.

Genbrug Høje Taastrup tre mennesker iført gule refleksveste

Vi tror på, at genbrug er vejen frem, og vi arbejder dedikeret på at gøre affaldshåndtering i Danmark mere bæredygtig ved at indføre nye metoder og forretningskoncepter inden for genbrugsområdet. Det tror vi, kan være med til at skabe en grønnere fremtid!

Nedenfor er samlet en oversigt over de byggematerialer, der skal sorteres i demonstrationsforsøget, og som bliver samlet på genbrugscenteret til videre håndtering og afsætning.

Byggematerialer til genbrug

Her kan du se de forskellige byggematerialer, vi indsamler til genbrug i forbindelse med forsøget.
BEMÆRK: Forsøget er indtil videre kun på Høje-Taastrup Genbrugsstation.

Meta beskrivelse på billedet mangler.

Natursten

F.eks. pigsten, marksten og kampesten i god stand.

Sanitet piktogram

Sanitet

Ubrugte og brugbare toiletter og vaske uden skår og skader.

Fliser piktogram

Fliser

Alle typer havefliser, kantsten og belægningssten i god stand.

Brosten piktogram

Brosten

Brosten, granitsten og chaussésten i god stand.

Hele mursten piktogram

Mursten

Hele og halve mursten.

Ubrugte vinduer piktogram

Vinduer

Alle typer af ubrugte vinduer.

Ubrugte døre piktogram

Døre

Alle typer af ubrugte døre.

Paller piktogram

Paller

Europaller, engangspaller og halve paller.

Ubehandlet byggetræ piktogram

Ubehandlet byggetræ

Ubehandlet byggetræ i god stand.

Trykimprægneret byggetræ piktogram

Trykimprægneret byggetræ

Trykimprægneret byggetræ i god stand.

Plader af træ piktogram

Plader af træ

Hele og halve plader i træ.