Matomo noscript

Røg i skorstenen | Vestforbrænding
Skorsten topperspektiv vanddamp røg Co2

Røg i skorstenen

Røgen i vores 150 meter høje skorsten bliver renset grundigt, så vi ikke belaster miljøet. 

Vestforbrændings skorsten blev bygget i 1970 og er ca. 150 meter høj. Det er egentlig slet ikke nødvendigt med den højde i dag, hvor røgen bliver renset grundigt, inden den bliver sendt ud.

Ren røg

Den røg, der dannes ved forbrænding af restaffald, indeholder skadelige stoffer. Derfor skal røgen renses, før den sendes ud gennem skorstenen.

Nogle stoffer kan blive til syre, der falder ned som syreregn. Andre stoffer kan skade vores miljø og sundhed. De forskellige stoffer skal fjernes på forskellige måder, og derfor renser vi røgen flere gange. Nogle stoffer kan vi fjerne ved at give røgen et brusebad; Vi fjerner saltsyre med almindeligt vand, og vi fjerner svovldioxid med mættet kalkvand. Andre ting bliver fjernet i særlige filtre. Det er blandt andet dioxiner.

I rensningsprocesserne dannes gips og spildevandsslam, der bl.a. indeholder de tungmetaller, der er renset ud af røgen. Gips og slam sendes på miljøsikre deponier i Norge og Tyskland.

De skadelige stoffer stammer blandt andet fra PVC-plast, sparrepærer, elektronik og batterier, der er havnet i restaffaldet. Den slags affald skal slet ikke i restaffald. Det skal afleveres på en genbrugsstation eller sorteres som farligt affald.

Skorsten kraner gas veksler

Energi fra røggassen

For at udnytte energien bruger vi røggaskondensering. Det betyder, at vi trækker den sidste varme ud af røgen, inden den forlader skorstenen. Det foregår i to trin. I første trin køles røggassen direkte via varmeveksling med fjernvarmevandets returvand. I andet trin køles røggassen via varmeveksling med en varmepumpe, der løfter temperaturen til niveauet i fjernvarmevandets fremløb.

Røggaskondenseringen øger vores ene anlægs fjernvarmeproduktionen med ca. 21 MW, mens mængden af affaldsforbrænding ikke berøres. Siden indførelsen af røggaskondenseringen har Vestforbrænding været i stand til at pumpe yderligere fjernvarmevand ud til ca. 5.000 parcelhuse. Hver år kondenseres 120.000 m3 vand fra 116°C til 46°C. Derved udvindes kondenseringsvarmen, der ledes ud til fjernvarmekunderne.

Sol og sø spejling af affaldsenergianlægget i søen