Matomo noscript

Spørgsmål og svar om medicinrester | Vestforbrænding
Næsten tom medicinpakke på bord

Spørgsmål og svar om medicinrester

Her finder du spørgsmål og svar om medicinrester.

Farligt affald og sikker bortskaffelse

For gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi noget af medicinen kan være farlig for sundhed og miljø. Derfor må man hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den i skraldespanden.

  • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik.
  • Medicin med overskredet udløbsdato eller med en udløbsdato, der ikke kan læses.
  • Tabletter, der har ændret udseende og lugter.
  • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker.
  • Medicin, som er købt men aldrig brugt.
  • Løse tabletter som du ikke ved, hvad er.

Al medicin er forsynet med en dato, der oplyser dig om den sidste anvendelsesdato. Datoen angives normalt med teksten "holdbarhed" eller "anvendes inden".

På en pakning vil der ligeledes være angivet, hvis der er begrænset anvendelsestid på medicinen, efter den er blevet åbnet. Har medicinen ændret lugt eller udseende, skal du ikke anvende den, men aflevere den på apoteket.

  • Du skal aflevere medicinen på apoteket.
  • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.

De fleste apoteker tager også imod brugte kanyler, skalpeller, ampuller og tomme insulinpenne. Brugte kanyler og skalpeller kan kun afleveres i godkendte kanylebokse. Mange apoteker udleverer gratis kanylebokse.

Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul- eller hætteglasæsker.

Brugte og delvist tomme insulinpenne skal afleveres enten i original emballage eller i en plastikpose.

Medicinaffald er klassificeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen og skal håndteres herefter.

Apoteket sørger for, at medicinen bliver destrueret på forsvarlig vis.

Hæld aldrig medicin i vasken eller i toilettet og smid det ikke i skraldespanden.