Matomo noscript

Fælles modtageregler | Vestforbrænding
Rest efter sortering af restaffald foran siloport i modtagehallen i Glostrup

Fælles modtageregler

Her finder du en tjekliste, der gør det nemmere at levere korrekt sorteret affald til forbrænding.

Vestforbrænding og ARC har et sæt fælles modtageregler og en tjekliste for det affald, vi håndterer ens. Det gør det nemmere for dig som kunde at vide, hvilke typer affald du skal sortere fra, før containeren bliver kørt til forbrænding.

Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav. Det er med til at sikre en stabil drift af forbrændingsanlægget, og at genanvendelsen af affaldet hele tiden bliver optimeret.

Affald egnet til genanvendelse

Eksempler:

 • Genanvendelige dæk med og uden fælge

Eksempler:

 • IT-udstyr
 • Mobiltelefoner
 • Skærme
 • Radio
 • Små og store husholdningsapparater
 • Legetøj med elektronik

Eksempler:

 • Gipsplader
 • Gipsstøv

Eksempler:

 • Flasker
 • Konservesglas
 • Vinduesglas
 • Autoruder
 • Spejlglas

Eksempler:

 • Bånd til fastsurring - fx af varer på paller

Eksempler:

 • Cykelhjul
 • Fælge
 • Jernrør
 • Stålvaske
 • Dåser fra mad og drikke

Eksempler:

 • Elkabler
 • Ledninger med metalkerne

Eksempler:

 • Bly, fx inddækninger og tagplader
 • Aluminium: Dåser
 • Zink: Zinkbakker

Eksempler:

 • Bølgepap
 • Kasser af pap og karton

Eksempler:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kontorpapir

Eksempler:

 • Krympefolier
 • Sække
 • Folieafskær

Eksempler:

 • Tagrender
 • Nedløbsrør
 • Gulv- og vægvinyl
 • Bløde paneler
 • Fodlister
 • Flere typer tagplader

Eksempler:

 • Jord
 • Sten
 • Asfalt
 • Beton
 • Tegl
 • Gasbeton
 • Keramik
 • WC
 • Håndvaske

Farligt affald

Eksempler:

 • Startbatterier fra motorkøretøjer

Eksempler:

 • Alle typer asbestaffald
 • Tag-, lofts- og vægplader

Eksempler:

 • Alle typer batterier

Eksempler:

 • Blyholdig maling

Eksempler:

 • Kanyler
 • Knive
 • Glas
 • Smittefarlig affald
 • Vævsaffald

Eksempler:

 • Amalgamfiltre
 • Termometre

Eksempler:

 • Jernbanesveller
 • Telefonpæle (kan modtages efter aftale)

Eksempler:

 • Alle typer lysstofrør
 • Sparepærer
 • LED pærer
 • Armaturer

Eksempler:

 • Rockwool- og glasuldsstykker

Eksempler:

 • Motor- og smøreolie
 • Opløsningsmidler
 • Trykfarver
 • Medicinaffald
 • Malingsaffald

Eksempler:

 • Fugematerialer i gulve og vinduer samt omkringliggende materialer (byggeaffald)
 • Kopi af anvisning fra kommunen på PCB affald medbringes (modtages efter aftale)

Eksempler:

 • Ammunition
 • Nødblus
 • Fyrværkeri
 • Trykflasker

Eksempler:

 • Grønligt afskær af bjælker og stolper
 • Flethegn m.v.

Affald uegnet til forbrænding

Eksempler:

 • Kraftigt tovværk
 • Liner
 • Plastbånd
 • Uemballerede ruller

Eksempler:

 • Partier af ensartet affald fra handels-/fremstillingsvirksomhe

(Kan modtages efter aftale)

Eksempler:

 • Mælk i kartoner
 • Organiske restprodukter

Eksempler:

 • Bjælker
 • Trærødder/stød
 • Papir-, plast-, etiket- og tagpapruller
 • Gulvtæpper

Eksempler:

 • Brædder
 • Kraftige plastrør
 • Grene (emner, der kan knuses af grabben tilladt)

Eksempler:

 • Lange emner. Længde over 100 cm.

Eksempler:

 • Madrasser med metalfjedre

Eksempler:

 • Møbler
 • Træplader
 • Paller
 • Brædder
 • Juletræer (emner, der kan knuses af grabben tilladt)

Ingen eksempler.

Ingen eksempler.