Matomo noscript

Takster 2024 | Vestforbrænding
Scanvægt foran vejeboden

Takster 2024

Vestforbrændings forbrændings- og behandlingstakster i affaldsmodtagelsen i Glostrup. Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Forbrænding af affald

Nedenfor finder du en oversigt over de aktuelle takster for forbrænding af affald i vores affaldsmodtagelse i Glostrup.

Nuværende priser

Priser pr. 1/7/2024

Forbrændingsegnet affald

370 kr./ton

415 kr./ton

Fortroligt affald

630 kr./ton

630 kr./ton

Minimumstakst

200 kr.

200 kr.

Lille svigtlæs

1.000 kr./læs

1.000 kr./læs

Stort svigtlæs

2.000 kr./læs

2.000 kr./læs

Takst for fejlsorteret læs som kræver ekstern sortering

Takst for svigtlæs
+ 750 kr./ton

Takst for svigtlæs
+ 750 kr./ton

Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Omkostninger forbundet med fejlsortering

Ud over de almindelige takster er der visse ekstra omkostninger forbundet med svigtlæs og fejlsorteringer. Det er vigtigt at undgå fejlsortering af affald, da dette kan medføre ekstraomkostninger og forlænge affaldsbehandlingsprocessen.