Matomo noscript

Farligt erhvervsaffald | Vestforbrænding
Farligt affald, dunke, genanvendelse, genbrugsstation, kemi, symboler

Farligt erhvervsaffald

Farligt affald skal behandles med omtanke. Her kan du se, hvad du skal gøre.

I virksomheden

Farligt affald skal anmeldes til kommunen. Det gælder fx klinisk risikoaffald, og bygge- og anlægsaffald. Anmeldereglerne fremgår af Affaldsbekendtgørelsen. Håndtering af farligt affald er overdraget til SMOKA, som er kommunernes modtagecenter for farligt affald.De afhenter og rådgiver om farligt affald og gods fra virksomheder og sikrer korrekt, miljørigtig bortskaffelse. Læs mere på SMOKA's hjemmeside

På genbrugsstationen

Kontakt som det første pladspersonalet, som vejer affaldet for dig og udleverer kvitteringer. Du skal oplyse firmanavn og CVR-nummer. Som virksomhed må du højst aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

Når du har betalt for adgang til genbrugsstationen, kan du gratis aflevere op til 5 kg farligt affald pr. besøg. For hver 10 kg derudover koster det ekstra 75 kr. inkl. moms. Pladspersonalet giver dig en kvittering med pris og mængde, og du modtager herefter en faktura.

Nogle typer af farligt affald er gratis at aflevere og andre koster penge.

Gratis

Koster penge

Vandbaseret maling

Batterier og akkumulatorer

WEEE (elektronik)

Lyskilder (el-sparepærer og lysstofrør)

Asbest

Eternit

Imprægneret træ

Planglas

Spildolie

Oliefiltre

Køler- og bremsevæske

Spraydåser

Maling (oliebaseret)

Opløsningsmidler

Pesticider (inkl. tom emballage)

Kviksølvholdige emner

Øvrige kemikalier