Matomo noscript

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald | Vestforbrænding
Grab samler affald i siloen

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomheder har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger.

Virksomheder har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger for det ikke-genanvendelige affald.

Fritagelse for indsamlingsordningen

Du kan søge om fritagelse for indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt og farligt affald, hvis virksomheden på forsvarlig vis selv kan bortskaffe dette affald til et godkendt behandlingsanlæg.

Anvisningsordninger

Hvis din virksomheds affald er omfattet af en anvisningsordning, fx til forbrænding eller deponering, er virksomheden forpligtet til at følge kommunens anvisning. Du kan læse om reglerne i din kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Få svar på dine spørgsmål

Du kan søge om fritagelse for indsamlingsordningen ved at kontakte din kommune og anmode om relevant dokumentation og informationsmateriale. Kommunen vil vejlede dig i den rette procedure og sikre, at bortskaffelsen af affaldet sker forsvarligt.

Hvis din virksomheds affald er omfattet af en anvisningsordning, er det vigtigt at følge kommunens anvisninger nøje. Kontakt kommunen for at få yderligere oplysninger om de specifikke retningslinjer og behandlingsmuligheder.

Du kan finde din kommunes regulativ for erhvervsaffald på kommunens officielle hjemmeside. Regulativet indeholder vigtig information om affaldshåndtering, herunder affaldstyper, retningslinjer og ansvar.

Hvis du ikke overholder reglerne for affaldshåndtering, kan der være sanktioner og bøder involveret. Det er vigtigt at følge de relevante retningslinjer og sikre, at din virksomhed bidrager positivt til affaldshåndteringen.

Der er flere ting, du kan gøre for at reducere affaldsmængden i din virksomhed:

  • Implementer affaldssorteringssystemer
  • Promover genbrug og genanvendelse af materialer
  • Overvej mere bæredygtige produktionsmetoder
  • Reducer unødvendigt emballageaffald
  • Uddan og informer medarbejdere om vigtigheden af affaldsforebyggelse