Matomo noscript

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald | Vestforbrænding
Grab samler affald i siloen

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomheder har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger.

Virksomheder har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger for det ikke-genanvendelige affald. Du kan søge om fritagelse for indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt og farligt affald, hvis virksomheden på forsvarlig vis selv kan bortskaffe dette affald til et godkendt behandlingsanlæg.

Hvis din virksomheds affald er omfattet af en anvisningsordning, fx til forbrænding eller deponering, er virksomheden forpligtet til at følge kommunens anvisning. Du kan læse om reglerne i din kommunes regulativ for erhvervsaffald.