Matomo noscript

Læg driften hos os | Vestforbrænding
Ansatte på Høje Taastrup Genbrugsstation ved en gummiged

Drift

Hos os får I stordriftsfordele og ekspertise på affaldsområdet indenfor en bred vifte af drifts- og administrationsopgaver.

Vi sikrer, at jeres affaldsopgaver bliver løst året rundt. Vi er eksperter i kortlægning og drift af affaldsløsninger, og vi sørger for at drive alt fra administration og kontraktstyring til kundeservice, kontakt til borgere og boligselskaber samt data og statistik.

Læg driften hos os

Vi sikrer jer en effektiv og sammenhængende håndtering af affald, genbrug og genanvendelse fra start til slut.

Genbrugsstation ikon

Drift af genbrugsstationer

Vi kan stå for hele eller dele af driften af kommunens genbrugsstation. I dag varetager vi driftsopgaver for 23 genbrugsstationer.

Kundeservice ikon, person med headset på

Kundeservice

Vi har specialiseret os i kundeservice, og I kan trygt regne med, at vi tager godt hånd om alle jeres borgere. Samtidig sparer I på både drift og uddannelse.

Driftsstatus ikon

Vedligehold af affaldsordninger

Der sker tit ændringer i affaldsløsningerne og beholdere skal flyttes eller byttes. Vores driftsservice inkluderer optimering og vedligeholdelse af kuber, nedgravede systemer og beholdere.

Omsætning ikon, pengeseddel

Afsætning af genanvendeligt affald

Vi følger affaldet hele vejen og sikrer, at det bliver genanvendt ansvarligt. Vi stiller krav til kvalitet og dokumentation fra de anlæg, der laver nye produkter af vores affald.

Tidsplan ikon

Data og statistikker

Vi bruger forretningssystemet KURS til at styre og afregne indsamlingsordninger. Vi samler alle data og informationer et sted og trækker rapporter, budgetter og statistikker til drift og ledelse.

Kontakt os

I er altid velkomne til at tage fat i os, hvis I vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ring til os

Ring til forvaltningsservicechef Kim Lintrup på telefon:

21177337

Skriv til os

Send en mail, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe med jeres driftsopgaver.